Інвест аналіз Задач 1 4 Вприклад

1. На підставі даних про господарську діяльність підприємства, наведених в табл. 1.1 визначити:

— обсяг річного прибутку підприємства;

— параметри точки беззбитковості (беззбитковий рівень ціни), результати обчислень параметрів точки беззбитковості представити у графічному вигляді.

Таблиця 1.1

Обсяг виробництва, шт.

Кількість виробничих циклів протягом року, разів

Ціна одиниці виробу, грн.

Постійні витрати за один виробничий цикл, грн.

Змінні витрати на одиницю виробу, грн..

2800,00

3,00

9,00

4800,00

5,08

2. Визначити напрямок вкладення вільних коштів підприємства і суму прибутку від вкладення на підставі табл. 1.2:

Таблиця 1.2

Обсяг вільних коштів, тис.грн.

Термін розміщення коштів, років

Напрямки вкладення

Депозит з нарахуванням складних відсотків

Депозит з нарахуванням складних відсотків

Відсоткова ставка, %

Періодичність нарахування відсотків протягом року

Відсоткова ставка, %

Періодичність нарахування відсотків протягом року

9,25

1,00

4,80%

6,00

12,00%

12,00

3. Визначити загальну суму прибутку підприємства від фінансово-господарської діяльності.

Рішення

Якщо протягом року підприємство здійснює 3 виробничих цикли, то обсяг виробництва буде дорівнювати:

Q = 2800 х 3 = 8400 одиниць продукції.

При такому обсязі виробництва змінні витрати підприємства становлять:

Рис. 1. Точка беззбитковості підприємства (беззбитковий рівень ціни)


Задача 4

За даними табл. 4.1 та табл. 4.2 визначити:

1. Обсяг та ціну інвестиційного капіталу (без врахування рівня інфляції).

2. Ціну інвестиційного капіталу з врахуванням рівня інфляції.

3. Для кожного проекту визначити:

         — чистий приведений дохід – NPV;

             — індекс доходності – PI;

— внутрішню норму доходності – IRR;

— період окупності – PP.

4. На підставі обчислених показників визначити напрямок вкладення коштів (найкращий інвестиційний проект).

5. Зробіть висновки по завданню.

Таблиця 4.1

Джерела формування інвестиційного капіталу

Структура інвестиційного капіталу

Акціонерний

Обсяг, у.о.

4000,0

Ціна, %

10,0

Позика

Обсяг, у.о.

0,0

Ціна, %

0,0

Власний

Обсяг, у.о.

3000,0

Ціна, %

12,0

Рівень інфляції, %

5,0

Таблиця 4.2

Надходження по окремих інвестиційних проектах

Проект

Рік

Сума

А

1-й

1000,0

2-й

1500,0

3-й

4300,0

4-й

2000,0

5-й

1500,0

В

1-й

1500,0

2-й

2000,0

3-й

3000,0

4-й

3000,0

5-й

3000,0

С

1-й

2500,0

2-й

2500,0

3-й

2500,0

4-й

2500,0

5-й

2500,0

Рішення

Ціну сукупного капіталу по проектах можна визначити як середнє арифметичне по окремих цінах та обсягах різних видів капіталу:

Таблиця 4.3

Розрахунок ціни та обсягів капіталу по проекту

Як можна бачити з наведених розрахунків найбільш привабливим по всіх показниках ефективності інвестицій є проект С, тому саме його потрібно обрати для інвестування капіталу.

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз задачі с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *