2 задачі Контр робота ФАнал_зу_В3

2. Вирішити задачу з методичними поясненнями кожного етапу:

 

Здійснити вертикальний аналіз змін по Звіту про фінансові результати за наступними даними:

 

Показник

 

1999 рік 2000 рік
тис. грн. % тис. грн. %
1. Валові доходи.        
2.Валові витрати.        
3. Виручка від реалізації. 520   580  
4.Повна собівартість.        
а) собівартість продукції; 270   320  
б) адміністративні витрати; 40   40  
с) витрати на збут. 55   70  
5. Валовий прибуток.        
6. Фінансові доходи. 40   60  
7. Фінансові витрати. 0   20  
8. Інші доходи. 5   0  
9. Інші витрати. 29   24  
10. Прибуток до оподаткування.        
11. Податок на прибуток.        
12. Чистий прибуток.        

 

Незаповнені клітинки таблиці перед здійсненням аналізу необхідно заповнити самостійно.

 

 

Розв’язування

 

Проведемо аналіз Звіту про фінансові результати:

. . .

Різниця між валовим прибутком та валовими витратами складає прибуток підприємства до оподаткування. За рахунок того, що в 2000 році витрати росли більше ніж доходи прибуток підприємства до оподаткування зменшився з  171 тис. грн. до 166 тис. грн. На формування чистого прибутку вплинув податок на прибуток. В 1999 та 2000 роках податок на прибуток складав 30% від прибутку до оподаткування. Тому чистий прибуток в 2000 році зменшився порівняно з 2000 роком з 119,7 до 116,2 тис. грн.

 

3. Задача

 

Здійснити аналіз змін фінансового стану фінансової установи або підприємства, на якому працює студент, або на матеріалах якого виконує дипломну роботу. Порівняння має бути здійснено не менше ніж за два періоди. Аналіз кожної групи показників здійснити за допомогою наступних коефіцієнтів:

платоспроможності — коефіцієнти абсолютної і швидкої платоспроможності та поточного покриття;

ліквідності — тривалості обороту запасів, обороту дебіторської заборгованості, операційного циклу та обороту кредиторської заборгованості;

фінансової стабільності — коефіцієнти автономії, маневреності власного капіталу, фінансування, забезпеченості відсотків до сплати;

ділової активності — оборотності оборотних коштів, активів, коефіцієнт усталеності економічного зросту;

прибутковості — рентабельність активів, доходність власного капіталу, валова рентабельність оборотних активів та продаж;

ринкової активності (якщо підприємство, що аналізується,— акціонерне товариство)  — доход на акцію, доходність акції, цінність акції;

майнового стану — фондоємність, коефіцієнти оновлення, зносу, реальної вартості основних засобів в майні.

 

 

Розв’язування

Фінансово-економічний стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов’язаннями.

Розрахуємо показники ефективності використання трудових ресурсів ТОВ “Аква” в 2001 – 2002 рр.

Таблиця 3.1

Динаміка ефективності використання трудових ресурсів ТОВ “Аква”

п/п

Показники Од.

вим.

2001 рік 2002 рік Відхилення (+-)
абсолютне відносне
1 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 2416,67 3251,08 834,41 34,53
2 Чисельність працівників чол. 63 65 2 3,17
3 Фонд оплати праці тис. грн. 309,43 356,85 47,42 15,32
4 Продуктив­ність праці тис. грн. 38,36 50,02 11,66 30,39
5 Рівень фонду оплати праці % 781,00 911,05 130,04 16,65
6 Середньоміся­чна зарплата 1  працівника грн.

 

409,3 457,5 48,2 11,78

 

Абсолютне відхилення  для всіх показників знайдемо як різницю між показником звітного року та показником минулого року.

Продуктив­ність праці характеризує який дохід припадає на 1 працівника.

. . .

Майновий стан підприємства в 2002 році покращився порівняно з 2001 роком. У 2002 коефіцієнт відновлення основних засобів зріс на 0,012 за рахунок збільшення основних фондів, що надійшли, в більшій мірі ніж зросла вартість основних фондів на кінець року. У 2002 термін відновлення основних засобів зменшився на 65,78 року за рахунок збільшення основних фондів, що надійшли, та зменшення  вартості основних фондів на початок року. У 2002 році фондоємність зменшилася на 1,16 за рахунок збільшення виручки від реалізації та зменшення середньої вартості основних фондів.

 

 

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.