Задача 1_2

Задача 1

 

Побудувати рівняння регресії обсягу продаж від величини основних засобів, перевірити можливість застосування цієї моделі через знаходження коефіцієнтів варіації і кореляції (через коваріацію і стандартні відхилення) як по генеральній сукупності по наступним даним:

У 10 11 14 13 13 17 10 22 20
Х 31 32 31 27 20 19 18 19 17

 

 

Розв’язування

  1. За допомогою Microsoft Exсel знайдемо коефіцієнт кореляції. Скористаємося функцією КОРРЕЛ.

. . .

Рівняння регресії набуде вигляду y = — 0.3829x + 23,548.

 

Розрахуємо за рівнянням регресії розрахунковий обсяг продаж

У X Розрахунковий обсяг продаж
10 31 11,678
11 32 11,295
14 31 11,678
13 27 13,210
13 20 15,890
17 19 16,273
10 18 16,656
22 19 16,273
20 17 17,039

 

Отже, як видно з розрахунків регресія досить наближено  відтворює залежність отриманого обсягу продажу від величини основних засобів.

Задача 2

 

Оцінити вплив факторів на Чистий прибуток методом ланцюгових підстановок та методом виявлення ізольованого впливу фактору. Факторна модель має наступний вигляд: ЧП=ТО*ФР*Кавт/Оа де ТО — товарооборот, ФР — доходність власного капіталу, Кавт — коефіцієнт автономії, Оа — оборотність активів. Базові величини факторів по порядку: 1224540, 69%, 12,8%, 1,366. В плановому періоді передбачається збільшення ТО до 1310000 грн. та зменшення ФР на 4%, коефіцієнт автономії передбачається збільшити до 14,5%, а оборотність активів є константою. По кожному методу мають бути продемонстровані всі проміжкові розрахунки.

Розв’язування

В базовому періоді ЧПБ = 1224540*0,69*0,128*(1/1,366) = 57960,3.

В плановому періоді ЧПП = 1310000*0,65*0,145*(1/1,366) = 90386,2.

Тобто в плановому періоді чистий прибуток зросте на 90386,2 – 57960,3 = 32425,9.

. . .

Кількісно вплив факторів при розрахунку методом ізольованого впливу фактору відрізняється від ланцюгових підстановок через те, що в разі застосування цього методу результати не залежать від послідовності підстановок і від розташування складових у формул, а додатковий приріст обсягу випуску продукції, який утворився від взаємодії факторів розподілився між ними порівну.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *