Приклад розвязування задачі на інтенсивність та рентабельність

Задача 13

На основі даних підприємства визначити та оцінити в динаміці показники інтенсивності використання засобів і  рентабельності та зробити відповідні висновки.

Розв‘язок.

Визначимо та оцінимо в динаміці показники інтенсивності використання засобів таких, як фондовіддача, оборотність оборотних засобів (за кількістю оборотів) за попередній та звітний роки, а також темпи зміни цих показників та рентабельність підприємства. Вихідні дані для розрахунків в таблиці 13.1.

Таблиця 13.1.

Вихідні дані для розрахунку показників

Показники Звідки взято Умовні позначення Попередній рік Звітний рік
1. Обсяг товарної продукції, тис. грн.. Код 010 форма №2 ОП 600 840
2. Виручка від реалізації продукції без ПДВ, тис. грн.. Код 035 форма №2 ВР 440 620
3. Фонд оплати праці, тис. грн. Код 240 форма №2 ФОП 90 100
4. Основні виробничі фонди, тис. грн. Код 30 форма №1 ОФ 500 2570
5. Оборотні кошти, тис. грн. Код 260 форма №1 ОК 2492 2719
6.Балансовий прибуток, тис. грн. Код 220 форма №2 БП 2 80

 

Визначаємо:

а) оборотність оборотних коштів за коефіцієнтом оборотності (кількість оборотів) (К0):

К0 = ВР/ОК                                                                                            (13.1)

К0пр=440/2492=0,1766

К0зр=620/2719=0,228

б) фондовіддача основних фондів (ФВ):

ФВ=ОП/ОФ                                                                                           (13.2)

ФВпр=600/500=1,2

ФВзр=840/2570=0,327

в) темп зміни оборотності оборотних коштів:

Тоо= К0зр 0пр (13.3)

Тоо= 0,228/0,1766=1,29

г) темп зміни фондовіддачі:

Тфв=ФВзр /ФВпр (13.4)

Тфв=0,327/1,2=0,2725

д) рентабельність підприємства:

Р=БП/ОП 100%                                                                                      (13.5)

Рпр=2/600 * 100% =0,33%

Рзр=80/840 * 100% =9,52%

е) темп зміни рентабельності:

Тр= Рзр пр (13.6)

Тр= 9,52/0,33=28,85

 

Отримані результати занесемо в таблицю 13.2. та за результатами побудуємо діаграму (рис. 13.1.).

Як бачимо підприємство має невеликі оборотності оборотних коштів: в попередньому році  0,1766 та в звітному 0,228 оберти за рік, але оборотність зростає: абсолютний приріст склав 0,0514 та відносний темп приросту 1,29 раз.

Фондовіддача основних фондів в попередньому році була краща 1,2 ніж в звітному 0,327, вона знизилася на  0,873 та становить  27,25% від попереднього року.

 

Рентабельність підприємства покращилась, зросла з 0,33% до 9,52%, тобто на 9,19% і становить 2885% від попереднього року.

Таблиця 13.2

Показники інтенсивності використання засобів та рентабельності

Показники Попередній рік Звітний рік Абсолютне відхилення Темп зміни
Оборотність оборотних коштів 0,1766 0,228 0,0514 1,29
Фондовіддача основних фондів 1,2 0,327 — 0,873 0,2725
Рентабельність підприємства, % 0,33 9,52 9,19 28,85

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.