Аналіз МАУП задачі 22, 47 МАУП Анал кр вар22

Зміст

 

 

1. Особливості економічного аналізу в комерційних структурах. 3

 

2. Задача 22. 10

 

3. Задача 47. 12

 

Список використаних джерел. 16

1. Особливості економічного аналізу в комерційних структурах

 

 

В комерційних структурах потрібно постійно проводити аналіз фінансового стану підприємства.

Фінансово-економічний стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов’язаннями.

Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробничо-торгівельної діяльності, а також затрати на його розширення і оновлення.

Оцінку фінансової стійкості підприємства доцільно здійснювати поетапно, на підставі комплексу показників.

. . .

Та кількість фінансових показників, що пропонується в літературі, є надмірною. Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному ви­падку вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та напрямків аналізу фінансового стану підприємства. Для повної характеристики фінансового стану і тенденцій його зміни достатньо порівняно невеликої їх кількості. Важливо лише, щоб кожен з цих показників відображав суттєві сторони фінансового стану підприємства та їх відповідність вищевикладеним вимогам.

 

 

 


2. Задача 22

 

Визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни стру­ктури та обсягу випуску продукції за умови незмінних цін. Вихідні дані:

 

Виріб Оптова ціна за 1 тис. умовних банок,грн. Обсяг виробництва продукції, тис. умов. банок
План Факт
Томатна паста 

Кетчуп «Гострий»

Кетчуп «Козацький»

Соус «Кубанський»

Соус «Господарочка»

2,55 

3,40

3,80

3,60

4,00

60 

34

42

80

45

49,3 

40,1

50,6

80

47,3

. . .

Якби план виробництва був рівномірно виконаний на 102,4138% по всім видам продукції і не порушувалась структура, то загальний обсяг виробництва в цінах плану склав би 917,83 грн. При фактичній структурі він більший на 931,54 – 917,83 = 13,71 грн. Це значить, що збільшилася доля більш дорогої продукції в її загальному випуску.

 

3. Задача 47

 

Відомі такі дані про підприємства концерну:

Номер підприємства Виконання плану випуску продукції, % Фондоозброєність праці, тис. грн.
1 99,0 4880
2 101,2 5003
3 104,7 5324
4 99,1 4678
5 106,5 5643
6 100,4 5008
7 98,6 4655
8 99,9 5600
9 100,9 5002
10 105,0 5505
11 103,4 5713
12 106,7 5090

 

Скласти групову таблицю, де відбити залежність рівня вико­нання плану випуску продукції від фондоозброєності з розбив­кою на три групи:

а) до 5000 грн;

б) 5001-5500 грн;

в) понад 5500 грн.

2. Розрахувати коефіцієнт парної кореляції, який показує залеж­ність результативного показника (відсоток виконання плану випуску продукції) від факторного (фондоозброєність).

3. Вважаючи зв’язок наведених показників лінійним, скласти рів­няння регресії.

 

 

 

Розв’язування

1. Складемо групову таблицю, де відбити залежність рівня вико­нання плану випуску продукції від фондоозброєності з розбив­кою на три групи:

. . .

Рівняння регресії набуде вигляду y = 0,005035x + 76,036239.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *