Аналіз МАУП задачі 11, 48, 54 МАУП Анал кр в11

Зміст

 

1. Аналіз використання робочого часу та продуктивності праці на підприємстві 3

 

2. Задача 11. 8

 

3. Задача 48. 9

 

4. Задача 54. 11

 

Список використаних джерел. 15

 

Додаток. 16

1. Аналіз використання робочого часу та продуктивності праці на підприємстві

Ефективність використання трудових ресурсів безпосередньо залежить від використання робочого часу. Зниження втрат робочого часу та нераціонального його витрачання приводить до зростання продуктивності праці без додаткових заходів та витрат, що зрештою приводить до збільшення обсягів промислового виробництва, і як наслідок, — до поліпшення фінансового стану підприємства.

Аналіз використання робочого часу проводиться за двома напрямками — виявлення втрат робочого часу та непродуктивного його використання. Метою такого аналізу є виявлення місць та причин втрат робочого часу. При цьому доцільно виявити не лише явні втрати (прогу­ли, невиходи через хворобу та з дозволу адміністрації, простої через несправності обладнання та перебої у постачанні тощо), а й приховані втрати, пов’язані з виробництвом продукції, від­сутністю нормальних умов праці.

Джерелом інформації для такого аналізу може бути звітність по праці, фотографії робо­чого дня, хронометраж, табелі виходу на роботу тощо.

. . .

Аналіз продуктивності праці завершується підрахунком виявлених резервів підвищення продуктивності праці та розробкою заходів щодо їх використання. Серед резервів підвищення продуктивності праці доцільно виділити екстенсивні (лікві­дацію понадпланових втрат робочого часу, усунення браку та відхилень від нормальних умов праці) та інтенсивні (забезпечення виконання норм виробітку усіма робітниками-відрядниками та здійснення нереалізованих організаційно-технічних заходів).

 


2. Задача 11

 

За даними бухгалтерського балансу (див. додаток) розраху­вати і проаналізувати такі показники ділової активності підприємс­тва: коефіцієнт стійкості економічного зростання; період окупності власного капіталу. Одержаний чистий прибуток підприємства — 50 тис. грн. Порівняти розраховані показники з нормативними.

 

Розв’язування

 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання це темп збільшення власного капіталу за рахунок чистого прибутку.

Коефіцієнт стійкості економічного зростання визначається відношенням реінвестованого прибутку (Ф1 збільшення по (р.340 + р.350) до власного капіталу (Ф1 р.380).

Збільшення цього коефіцієнту оцінюється позитивно.

. . .

Період окупності капіталу визначається відношенням активів (Ф1 р. 280) до чистого прибутку.

Визначає за який період кошти, що інвестовані в активи, будуть компенсовані чистим прибутком.

Зменшення цього коефіцієнту оцінюється позитивно.


3. Задача 48

 

За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник, виявити вплив усіх можливих факторів на зміну результа­тивного показника, а також позитивні та негативні зміни факторів. З’ясувати резерви поліпшення господарювання.

Показник 

 

Минулий рік 

 

Звітний рік 

 

 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

Обсяг валового прибутку, грн. 

 

205120 

 

198520 

 

205000 

 

207010 

 

Собівартість одиниці продукції, грн. 

 

250 

 

265 

 

230 

 

232 

 

Обсяг випуску продукції, шт. 

 

3033 

 

3800 

 

3015 

 

3090 

 

Розв’язування

 

Чистий дохід від реалізації продукції визначимо з співвідношення

ЧД = ВП + С*ОВ,

де ВП — обсяг валового прибутку, грн.,

С — собівартість одиниці продукції, грн.,

ОВ — обсяг випуску продукції, шт.

 

Показник 

 

Минулий рік 

 

Звітний рік 

 

 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

Обсяг валового прибутку, грн. 

 

205120 

 

198520 

 

205000 

 

207010 

 

Собівартість одиниці продукції, грн. 

 

250 

 

265 

 

230 

 

232 

 

Обсяг випуску продукції, шт. 

 

3033 

 

3800 

 

3015 

 

3090 

 

Чистий дохід від реалізації продукції, грн.

Розрахуємо відхилення фактичного чистого доходу від планового доходу в минулому та звітному роках за рахунок факторів методом ланцюгових підстановок.

В минулому році

. . .

Резервами поліпшення господарювання є збільшення обсягу валового прибутку підприємства та збільшення обсягу випуску продукції.

4. Задача 54

 

За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник, виявити вплив усіх можливих факторів на його зміну. Зробити висновки.

Показник

 

Минулий рік 

 

Звітний рік 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

Обсяг валової продукції у порівняльних цінах, грн. 

 

29951 

 

29751 

 

30689 

 

30750 

 

Обсяг виробництва, шт. 

 

724 

 

736 

 

750 

 

750,5 

 

Норма витрачання матеріалів на одиницю продукції, кг 

 

1,6 

 

1,8 

 

1,7 

 

1,65 

 

Облікова ціна 1 кг матеріалів, грн. 

 

20,3 

 

18,6 

 

19,0 

 

20,1 

 

 

 

Розв’язування

Обсяг валового прибутку підприємства визначимо з співвідношення

ВП = ОВП – ОВ*НМ*Ц,

де  ОВП — обсяг валової продукції у порівняльних цінах, грн.,

ОВ —  обсяг виробництва, шт.,

НМ —  норма витрачання матеріалів на одиницю продукції, кг,

Ц — облікова ціна 1 кг матеріалів, грн.

 

 

 

 

 

Показник

 

Минулий рік 

 

Звітний рік 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

Обсяг валової продукції у порівняльних цінах, грн. 

 

29951 

 

29751 

 

30689 

 

30750 

 

Обсяг виробництва, шт. 

 

724 

 

736 

 

750 

 

750,5 

 

Норма витрачання матеріалів на одиницю продукції, кг 

 

1,6 

 

1,8 

 

1,7 

 

1,65 

 

Облікова ціна 1 кг матеріалів, грн. 

 

20,3 

 

18,6 

 

19,0 

 

20,1 

 

Обсяг валового прибутку, грн. 6435,48 5109,72 6464 5859,67

 

Розрахуємо відхилення фактичного чистого доходу від планового доходу в минулому та звітному роках за рахунок факторів методом ланцюгових підстановок.

. . .

В звітному році валовий прибуток підприємства зменшився на 6464 – 5859,67 =  604,33 грн. за рахунок таких факторів:

збільшення облікової ціни матеріалів зменшився на 5061,5 – 6464 = -1402,5 грн.,

зменшення норми витрат матеріалів зріс на 5815,25 – 5061,5 =  753,75 грн.,

за рахунок збільшення обсягу виробництва зменшився на 5798,67 – 5815,25 =  -16,58 грн.,

за рахунок збільшення обсягу валової продукції зріс на 5859,67 – 5798,67 = 61 грн.

753,75 – 1402,5 – 16,58 + 61 = -604,33 грн.

Як бачимо в звітному році обсяг фактичного валового прибутку в меншій мірі відрізняється від планового ніж в минулому.

 

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий на «Аналіз МАУП задачі 11, 48, 54 МАУП Анал кр в11»

  1. віка говорит:

    Звідки взялися числа: 5061,5, 5815,25, 5798,67?
    збільшення облікової ціни матеріалів зменшився на 5061,5 – 6464 = -1402,5 грн.,

    зменшення норми витрат матеріалів зріс на 5815,25 – 5061,5 = 753,75 грн.,

    за рахунок збільшення обсягу виробництва зменшився на 5798,67 – 5815,25 = -16,58 грн.,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.