Аналіз кредитоспроможності Анал_з кредитоспр в банку

Зміст

 

1. Завдання. 3

 

2. Звіт визначення кредитоспроможності позичальників. 4

 

2.1. Аналіз майна та джерел його утворення. 4

 

2.2. Аналіз стану забезпеченості підприємства оборотними засобами. 7

 

2.3. Ліквідність та платоспроможність балансу. 9

 

2.4. Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості 16

 

2.5. Аналіз використання капіталу. 20

 

2.6. Індекс підвищення ділової активності клієнта в порівнянні з індексом інфляції 23

 

2.7. Визначення кредитоспроможності позичальників в АКБ “Надра”. 25

 

Висновки. 27

 

Додатки. 30

1. Завдання

 

Проаналізуйте баланс двох позичальників, за його результатами складіть відповідний звіт.

Звіт повинен складатися з таких розділів:

— аналіз стану і структури майна та джерел його утворення,

— аналіз забезпеченості підприємства оборотними засобами,

— ліквідність та платоспроможність балансу,

— аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості,

— аналіз використання капіталу,

— індекс підвищення ділової активності клієнта в порівнянні з індексом інфляції,

— узагальнені висновки відносно кредитоспроможності позичальника,

— аналіз балансу та оцінка кредитоспроможності потенційних позичальників даної установи банку.

 

2. Звіт визначення кредитоспроможності позичальників

2.1. Аналіз майна та джерел його утворення

 

В АКБ “Надра” проведено аналіз кредитоспроможності двох позичальників торговельних підприємств ВАТ “Сігма” та ТОВ “Аква”.

. . .

Висновки

 

На підприємстві ТОВ “Аква” переважають необоротні активи на 2911,1 тис. грн. (в ВАТ “Сігма” році їх  2239,2 тис. грн., що становило 47,33%, ТОВ “Аква” році їх кількість становить 5150,2 тис. грн., що становить 65,45%). В ВАТ “Сігма” оборотні активи становлять загалом 2492 тис. грн., де матеріальні оборотні засоби  — 1881тис. грн. (75,44%), грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 200 тис. грн. (8,03%), дебіторська заборгованість – 412 тис. грн. (16,53%); то в ТОВ “Аква” оборотні активи складають 2719 тис. грн., де матеріальні оборотні активи – 2158 тис. грн. (79,37%),грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 206 тис. грн. (7,58%), дебіторська заборгованість – 355 тис. грн. (13,06%).  Структура активів в ТОВ “Аква” краща ніж в ВАТ “Сігма”.

В фінансових ресурсах обох позичальників ВАТ “Сігма” та ТОВ “Аква” переважає власний капітал. В ТОВ “Аква” власний капітал більший ніж в ВАТ “Сігма” на  2865,05 тис. грн., на 73,25%. Загальний капітал ТОВ “Аква” більший ніж в  ВАТ “Сігма” на 66,05% (3158,05 тис. грн.). В ТОВ “Аква” масова частка власного капіталу більша ніж в  ВАТ “Сігма”.

На обох підприємствах позичальниках ВАТ “Сігма” та ТОВ “Аква” переважають матеріальні оборотні засоби. На ТОВ “Аква” матеріальних засобів більше на 278 тис. грн. (14,79%) ніж на ВАТ “Сігма”, а питома вага матеріальних засобів в загальній структурі більша на 3,93%. На ТОВ “Аква”  більше грошових коштів на 6 тис. грн. (3%) та менша дебіторська заборгованість ніж в ВАТ “Сігма” на 57 тис. грн. (13,83%). Загальна вартість оборотних засобів переважає в ТОВ “Аква” на 227 тис. грн. (9,11%) порівняно з  ВАТ “Сігма”.

Обидва підприємства можуть своїми платіжними засобами повністю погасити свої строкові зобов’я­зання і у них ще залишаться кошти. Підприємства є плато­спроможним. Більш платоспроможним є ТОВ “Аква”, так як перевищення платіжних коштів над строковими зобов’язаннями в нього становить 307,9 тис. грн., в в ВАТ “Сігма” 250 тис. грн.

В ТОВ “Аква” коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,24 і менший ніж в ВАТ “Сігма” (0,29). Для обох підприємств він знаходиться в межах допустимих норм.

Для ТОВ “Аква” коефіцієнт швидкої ліквідності знизився нижче допустимого значення 1 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства і становить 0,85. Для ВАТ “Сігма” він знаходиться в межах норми.

Для обох підприємств коефіцієнт покриття знаходиться в межах допустимих норм. На підприємство ВАТ “Сігма” має більший рівень всіх показників ліквідності ніж ТОВ “Аква”.

Загальна величина дебіторської заборго­ваності менша на 27 тис. грн. в ТОВ “Аква”, що складає 7,46% до ВАТ “Сігма”. У складі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу мають розрахунки за товари, роботи і послуги, їх частка на ТОВ “Аква” становить 95,52%.

Значна частка простроченої дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги (82,87% на ВАТ “Сігма”  і 95,52% на ТОВ “Аква”) погіршує платос­проможність підприємств.

В складі кредиторської заборгованості ВАТ “Сігма” найбільшу питому вагу (67,93%) скла­дає борг за товари, роботи і послуги і в складі кредиторської забор­гованості виділилися розрахунки з бюджетом (2,72%), з страху­вання (1,9%), з оплати праці (4,89%). Найбільшу питому вагу на ТОВ “Аква” має заборгованість за товари, роботи і послуги (55,28%). В складі кредиторської заборгованості виді­ляються розрахунки з учасниками (8,6%), із страхування (0,74%), з оплати праці (2,46%).

Одним з важливих показників, що характеризують фінансову стійкість  підприємства, є коефіцієнт незалежності. Оптимальним для цього показника є його значення 0,5. Для підприємств він є в межах норми.

Попередня оцінка позичальника в АКБ “Надра” (коефіцієнт ділової активності Кда) полягає в визначенню ринкової позиції позичальника, його ділової активності і здійснюється шляхом розрахунку загальної суми балів по результатах початкового анкетування позичальника.

Оцінка ділової активності позичальника ВАТ “Сігма” з  Кда = 24,5. Відповідно в минулому році  Кда ВАТ “Сігма” складав 22,5. Індекс підвищення ділової активності для  ВАТ “Сігма” складає 24,5/22,5 = 1,089. Також була проведена оцінка ділової активності позичальника ТОВ “Аква” з  Кда = 25,5.

Відповідно в минулому році  Кда ТОВ “Аква” складав 20,5. Індекс підвищення ділової активності ТОВ “Аква” складає 25,5/20,5 = 1,24.

Iндекс інфляції споживчого ринку у липнi 2003 року вiдносно червня 2003 року становив 99,9%. Тобто індекс підвищення ділової активності позичальників перевищує індекс інфляції в країні.

Фінансовий аналіз кредитоспроможності клієнта виконується за допомогою системи коефіцієнтів.

Система фінансових коефіцієнтів кредитоспроможності клієнта включає три групи показників:

коефіцієнти структури капіталу (Кман, Кн)

коефіцієнти ліквідності (Кп, Кал,);

коефіцієнти оборотності балансу (Коб).

Коефіцієнт  забезпечення кредиту (Кз).

У даному випадку позичальників ВАТ “Сігма” та ТОВ “Аква” можна віднести до класу Б.

Запись опубликована в рубрике аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий на «Аналіз кредитоспроможності Анал_з кредитоспр в банку»

  1. Jamie говорит:

    Thanks for srahing. What a pleasure to read!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *