Аналіз МАУП задачі 19, 64 МАУП Анал кр в19

Зміст

 

1. Аналіз комплексних статей витрат підприємства. 3

2. Задача 19. 11

3. Задача 64. 13

Додатки. 16

Список використаних джерел. 18

1. Аналіз комплексних статей витрат підприємства

 

Узагальнені вихідні дані для аналізу структури комплексних статей витрат містить форма № 2 фінансової звітності «Звіт про фінансові результати», а саме розд. II «Елементи операцій­них витрат». За цими даними можна визначити, до якого типу виробництва належить підприємство за переважанням викорис­товуваних ресурсів (матеріало-, трудо- чи фондомістке). На основі та­кого аналізу визначають найактуальніші для підприємства напрямки зниження собівартості. Аналіз структури операційних витрат за еко­номічними елементами потрібний також для того, щоб підприємство не потрапило у «ножиці» еластичного попиту на свою продукцію та нееластичного власного попиту на ті чи інші виробничі ресурси. Вихідні дані й розрахунки для аналізу собівартості продукції за економічними елементами наведені в табл. 1.1.

. . .

Як видно з табл. 1.3. повна собівартість одиниці продукції на ТОВ «Славутич» становить 128,28 грн., що на 3,51 грн. (2,66%) менше ніж планувалося. За статтями, що входять до калькуляції собівартості одиниці продукції  вартість сировини за винят­ком супутної продук­ції більша на 0,2 грн. (0,21%) ніж за планом, палива та енергії на технологічні потреби більша на  3,91 грн. (26,07). Частина витрат на утриман­ня та експлуатацію обладнання менша на 0,3 грн. ніж заплановано.

2. Задача 19

 

За даними бухгалтерського балансу підприємства (див. додаток А) розрахувати і проаналізувати показник забезпеченості підприємства власними оборотними коштами, якщо їх норматив за бізнес-планом на початок року становив 900,7 тис. грн., а на кінець – 1085,3 тис. грн.

Розв’язування

 

Аналіз динаміки показника забезпеченості підприємства власними оборотними коштами проведемо скориставшись таблицею 1.1.

. . .

Коефіціє­нт забезпечення оборотних активів власними коштами складає

на початок року Кзвк = 1193,6 / (2924,3 + 6,9) =  0,407 тис. грн.

на кінець року Кзвк = 1233,1 / (3290,7 + 10,3) = 0,374 тис. грн.

Як бачимо на кінець року коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами зменшився з 0,407 до 0,374 та знаходиться в межах допустимих норм.

3. Задача 64

 

Проаналізувати рівень виконання фонду заробітної плати:

розрахувати абсолютну економію (перевитрати) коштів за наведеними фондами оплати праці;

визначити фактори відхилення фонду оплати праці;

використовуючи дані про темпи збільшення (зменшення) обсягу виробництва і підвищення (зниження) продуктивності праці, розрахувати відносну економію (перевитрати) за відповідним фондом оплати праці.

Вихідні дані:

Показник Одиниця План Факт
Фонд оплати праці за місяць      
ПВП тис. грн. 251,35 301,82
робітників тис. грн. 235,27 275,80
Чисельність      
ПВП Осіб 2457 2403
Робітників осіб 2037 1987
Середньомісячна заробітна плата      
ПВП грн. ? ?
Робітників грн. ? ?

 

 

Розв’язування

. . .

Тобто за рахунок зменшення чисельності робітників на 50 чоловік ФОП знизився на 5,77 тис. грн., за рахунок збільшення середньомісячної ЗП робітників на 1,94 грн. ФОП зріс на 46,3 тис. грн.

За рахунок збільшення обсягу виробництва на 1001,3 тис. грн. продуктивність ПВП фактично на 0,44 тис. грн. більша ніж за планом, а продуктивність робітників більша на 0,54 тис. грн.

Частка ФОП в обсязі виробництва фактично менша ніж планово для ПВП на 0,93%, для робітників на 1,04%. Це свідчить про те, що ФОП зріс в меншій мірі ніж зріс обсяг виробництва. Підприємство фактично має економію ФОП.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Аналіз МАУП задачі 19, 64 МАУП Анал кр в19»

  1. DimonDDF говорит:

    Интересный у Вас блог. Узнал много нового. Благодарю за контент

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.