Аналіз МАУП задачі 51, 23 МАУП Анал кр в 23 51

Зміст

 

1. Методика здійснення факторного аналізу фінансових результатів підприємства від реалізації продукції. 3

2. Задача 51. 6

3. Задача 23. 11

Список використаних джерел. 13

1. Методика здійснення факторного аналізу фінансових результатів підприємства від реалізації продукції

Основну частину прибутку підприємства одержують від реалізації продукції і послуг. У процесі аналізу вивчаються динаміка, виконання плану прибутку від реалізації продукції і визначаються фактори зміни її суми.

Прибуток від реалізації продукції в цілому по підприємству залежить від чотирьох факторів першого рівня підпорядкованості: обсягу реалізації продукції (VРП), її структури (УДі); собівартості (Сі) і рівня середньо реалізаційних цін (Ці).

Обсяг реалізації продукції може робити позитивний і негативний вплив на суму прибутку. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції приводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо ж продукція є збиткової, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку.

Структура товарної продукції може робити як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку. Якщо збільшиться частка більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зросте і, навпаки, при збільшенні питомої ваги низькорентабельної чи збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться.

Собівартість продукції і прибуток знаходяться в назад пропорційній залежності: зниження собівартості приводить до відповідного росту суми прибутку, і навпаки.

Зміна рівня середньореалізаційних цін і величина прибутку знаходяться в прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає, і навпаки.

Розрахунок впливу факторів на суму прибутку підприємства в 2003 році порівняно з 2002 зробимо,  використовуючи дані табл. 1.1.

 

Таблиця  1.1

Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від наданих послуг, тис. грн.

Показник

 

Прибуток в 2002 році

 

Прибуток в 2002 році,

перерахований на обсяг продажів 2003

Прибуток 2003 році

 

Дохід (виручка) від надання послуг (В) 398,2 531,7 658,4
Повна собівартість наданих послуг (С) 390,6 516,9 638,4
Чистий прибуток(П) 7,6 14,8 20

 

В 2003 році підприємство отримає прибуток більший ніж в 2002 році 20 – 7,6 =  12,4 тис. грн..

Якщо порівняти суму прибутку 2002 року й умовну, обчислену виходячи з обсягу 2003 року й асортименту послуг, але при цінах і собівартості продукції 2002 року,  довідаємося,  наскільки  вона  змінилася за  рахунок обсягу і структури реалізованих товарів:

DП(VPП, УД) =  14,8 – 7,6 = + 7,2 тис. грн. Щоб знайти вплив тільки обсягу продажів, необхідно прибуток 2002 року помножити на відсоток збільшення (зменшення) реалізації послуг в оцінці по собівартості 2002 року або в натурально-умовному численні (5838/5100*100 — 100 = 14,47%) і результат розділити на 100:

VPП = 7,2 х (14,47%) / 100 = 1,04 тис. грн.

Потім можна визначити вплив структурного фактора (з першого результату потрібно відняти другий):

УД = 7,2 – 1,07 = 6,16 тис. грн.

Вплив зміни повної собівартості на суму прибутку встановлюється порівнянням суми витрат в 2003 році із сумою витрат в 2002 році, перерахованою на фактичний обсяг продажів:

С =  638,4 – 516,9  = 121,5 тис. грн..

Зміна суми прибутку за рахунок цін на послуги визначається зіставленням виручки в 2003 році з умовною, яку б підприємство одержало за обсяг реалізації товарів 2003 року при цінах 2002 року:

АПЦ = 658,4 – 531,7 =  126,7 тис. грн.

12,4 = 1,04 + 6,16 – 121,5 + 126,7

Тобто, в 2003 році прибуток зросте порівняно з 2002 на 12,4 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 1,04 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зросте на 6,16 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшиться на 121,5 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зросте на 126,7 тис. грн..

2. Задача 51

Відомі такі дані про підприємства концерну:

Номер підприємства Відсоток виконання плану реалізації продукції Ритмічність виробництва продукції
1 103,8 0,98
2 101,0 0,96
3 96,8 0,90
4 104,1 0,97
5 100,6 0,95
6 101,9 0,93
7 95,3 0,92
8 96,5 0,91
9 105,0 0,87
10 107,0 0,89
11 106,5 0,88
12 101,8 0,97

1. Скласти групову таблицю, де відбити залежність рівня виконання плану випуску продукції від ритмічності її виробництва з розбивкою на три групи:

а) до 0,9;

б) 0,91-0,95;

в) понад 0,95.

2. Розрахувати коефіцієнт парної кореляції, який показує залежність результативного показника (відсоток виконання плану реалізації продукції) від факторного (ритмічність виробництва продукції).

3. Вважаючи зв’язок наведених показників лінійним, скласти рівняння регресії.

 

Розв’язування

1. Складемо групову таблицю, де відбити залежність рівня вико­нання плану випуску продукції від ритмічності її виробництва з розбивкою на три групи:

. . .

Як бачимо коефіцієнт кореляції — 0,106. Це свідчить про слабку зворотну щільність зв’язку між ритмічністю виробництва продукції та відсотком виконання плану реалізації продукції.

Вважаючи зв’язок наведених показників лінійним, складемо рівняння регресії залеж­ності результативного показника (відсоток виконання плану ре­алізації продукції) від факторного (ритмічність виробництва продукції). Рівняння регресії запишемо в вигляді y = а1*x + а0.

. . .

Рівняння регресії набуде вигляду y = -10,811x + 111,719.

 

3. Задача 23

Визначити і проаналізувати вплив браку на обсяг виробництва продукції. Вихідні дані:

Показник Минулий рік, півріччя Звітний рік, півріччя
  І II І II
Собівартість остаточно забракованих        
виробів і деталей, тис. грн. 10 8 50 45
Витрати на виправлення браку, тис. грн. 2 4 16 10
Утримання із заробітної плати винуватців        
браку, тис. грн. 1 1 4 2
Вартість браку за ціною можливого викорис-        
тання, тис. грн. 3 1 6 3
Планова виробнича собівартість, тис. грн. 800 960 2200 2000
Обсяг випуску товарної продукції, шт. 1000 1250 2500 2300

 

Розв’язування

Визначимо втрати від браку

. . .

Отже, за рахунок браку найбільше зменшення обсягу виробництва продукції відбулося в  першому півріччі звітного року 64 шт. (2,55%), а найменше в першому півріччі минулого року 10 шт. (1%).

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий на «Аналіз МАУП задачі 51, 23 МАУП Анал кр в 23 51»

  1. Valeria говорит:

    If I comumniacted I could thank you enough for this, I’d be lying.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *