Аналіз МАУП задача 60 МАУП Анал кр в60

Задача 60

 

Проаналізувати обсяг виробництва продукції підприємства: вистачити вплив усіх можливих факторів на обсяг випуску продук­ції, знайти максимально можливу кількість цих факторів. З’ясувати резерви щодо обсягу випуску продукції. Вихідні дані:

Показник 1-й рік 2-й рік 3-й рік
План Факт План Факт План Факт
Обсяг випуску товарної продукції, тис. грн. ?

 

?

 

784

 

874

 

?

 

?

 

Кількість верстатів, шт. 10

 

12

 

100

 

90

 

90

 

100

 

Відпрацьовано за рік

верстато-змін

4200 4056 39200 36450 45100

 

45050

 

Середньорічний виробіток

на один верстат, грн.

8400

 

?

 

?

 

?

 

9011,1

 

?

 

Виробіток за одну верстато-зміну, грн. 20,0

 

24,9

 

?

 

?

 

?

 

29,0

 

 

 

Розв’язування

 

Обсяг випуску товарної продукції визначається як

ВП = КВ*ВВ = КВЗ*ВВЗ,

де ВП — обсяг випуску товарної продукції, тис. грн.,

КВ — кількість верстатів, шт.,

ВВ — середньорічний виробіток на один верстат, грн.,

КВЗ — відпрацьовано за рік верстато-змін,

ВВЗ — виробіток за одну верстато-зміну, грн.

. . .

В 3 рік випуск продукції фактично склав 1306450 грн. порівняно з плановим 810999 грн., відхилення від плану склало 1306450 – 810999 =  495451 грн.

Відхилення обсягу випуску продукції від плану відбулося за рахунок таких факторів:

за рахунок зміни кількості верстатів на (100 – 90)*9011,1 =  90111 грн.,

за рахунок зміни середньорічного виробітку на один верстат на 100*(13064,5 – 9011,1) = 405340 грн.

90111 + 405340 = 495451 грн.

за рахунок зміни кількості відпрацьованих за рік верстато-змін на

(45050 – 45100)*17,982 = — 900 грн.,

за рахунок зміни виробітку на одну верстато-зміну на 45050*(29 – 17,982) = 496361 грн.

496361 – 900 = 495451 грн.

Науково-технічний прогрес пред’являє підвищені вимоги до мобільності структури і складу основних виробничих фондів. Виникає господарська необхідність не тільки більш ефективно використати основні засоби на підприємствах, але формувати їх склад відповідно до досягнень науки і техніки. Таким чином, забезпечення постійного оновлення основних виробничих фондів передусім диктується всім ходом розвитку економіки. Оновлення фондів – процес, що прискорює збільшення їх об’єму і вартості.

. . .

Важливою умовою подальшого підвищення ефективності використання основних виробничих фондів є впровадження і вдосконалення комплексної системи управління використанням і відтворюванням основних фондів. Ця система дасть можливість контролювати темпи розвитку виробництва, рівень основних фондоутворюючих показників, облік витрат на ремонт і утримання основних фондів, координувати процеси оновлення і відтворювання основних фондів.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.