КР Аналіз діяльності підприємства Анал стану п_дпри_мства

Зміст

 

1. Аналіз прибутковості 3

 

2. Аналіз ділової активності 6

 

3. Аналіз фінансової стійкості 9

 

4. Аналіз платоспроможності 11

 

Список використаних джерел. 15

 

Додатки. 16

1. Аналіз прибутковості

 

ЗАТ “Перший Київський молочний завод” був заснований у 1999 році після банкрутства Київського молокозаводу ВАТ “Райдуга”.

Адреса – м. Київ , вул.. Жилянська 47.

Таблиця 1.1

Показники діяльності ЗАТ “Перший Київський молочний завод” за 2001-2002 роки (тис. грн.)

. . .

Як видно з табл. 1.1 в 2002 році за рахунок зменшення чистого прибутку рентабельність підприємства знизилася порівняно з 2001 роком.

Рентабельність активів зменшилася з 3,098% до 1,057%, рентабельність власного капіталу з 2,884% до 1,24%, рентабельність акціонерного капіталу також зменшилася з 3,087% до 1,867%.

Рентабельність одного виробу (Рі) розраховується за формулою:

 

де Ці, Сі — відповідно ціна й повна собівартість і-го виробу.

Розглянемо рентабельність 1 л молока 3,2% жирності.

В 2001 році

Р = (1,1 – 0,9)/0,9*100% =  22,2%.

В 2002 році

Р = (1,15 – 1)/1*100% =  15%.

За рахунок збільшення собівартості в більшій мірі ніж зросла ціна собівартість продукції зменшилася з 22,2% до 15%.

 

 


2. Аналіз ділової активності

 

 

Коефіцієнт оборотності активів (nа) характеризує швидкість обороту (кількість обертів за період) загального капіталу підприємства та обчислює­ться як відношення виручки від реалізації (ВР) до середньої вар­тості активів  за певний період (ЗК):

nа = ВР / ЗК ,

Для ЗАТ “Перший Київський молочний завод” за 2001 рік.

nа= 1114,9 / 3587,1 = 0,310.

Для ЗАТ “Перший Київський молочний завод” за 2002 рік.

nа = 1236 / 6359,35 = 0,194.

В 2002 році коефіцієнт загальної оберненості капіталу знизився порівняно з 2001 роком на 0,310 – 0,194 = 0,116 за рахунок збільшення вартості активів. Це викликано уповільненням обігу активів. В подальшому необхідно прискорити кругообіг активів.

. . .

Середній термін обороту кредиторської заборгованості (Тобк) як відношення календарного фонду часу за певний період до коефіцієнта оберненості кредиторської заборгованості за цей же період (Кокз):

В 2001 році  Тобк = 365/2,52 = 144,84 дні.

В 2002 році Тобк = 365/3,15 = 115,9 дні.

В 2002 році тривалість одного обороту кредиторської заборгованості зменшилася порівняно з 2001 роком на 144,84 – 115,9 = 28,94. Зниження тривалості одного обороту кредиторської заборгованості свідчить про підвищення швидкості сплати заборгованості підприємства. Зниження цього коефіцієнта оцінюється позитивно.

 


3. Аналіз фінансової стійкості

 

Коефіцієнт фінансової незалежності (його ще називають коефіцієнтом автономності, коефіцієнтом власності), який розраховується як відношення власного капіталу до загального капіталу (валюти балансу):

Кфн = ВК / ВБ,

де: Кфн — коефіцієнт фінансової незалежності;

ВК – власний капітал;

ВБ – загальний капітал (валюта балансу).

Для ЗАТ “Перший Київський молочний завод” станом :

за 2001 рік  Кфн = 3911,15/4781,15= 0,818,

за 2002 рік  Кфн = 6776,2/7939,2 = 0,8535;

В 2002 році коефіцієнт фінансової незалежності зріс з 0,818 до 0,8535 за рахунок збільшення частки власного капіталу в загальному капіталі ЗАТ “Перший Київський молочний завод”. Цей показник показав покращення незалежності підприємства від залучених коштів.

. . .

4. Аналіз платоспроможності

 

Усі активи підприємства залежно від ступеня їх ліквідності, тобто від здатності та швидкості перетворення в грошові кошти, можна умовно поділити на такі групи:

1. Найбільш ліквідні активи (A1).

2. Активи, що швидко реалізуються (А2).

3. Активи, що повільно реалізуються (А3).

4. Активи, що важко реалізуються (А4).

Отже, перші три групи активів (А1, А2, А3) є більш ліквідними, ніж інше майно підприємства.

Пасиви балансу залежно від ступеня зростання строків пога­шення зобов’язань групуються так:

1. Найбільш строкові зобов’язання (П1).

2. Короткострокові пасиви (П2).

3. Довгострокові пасиви (П3).

4. Постійні пасиви (П4).

. . .

Для ЗАТ “Перший Київський молочний завод” в 2002 коефіцієнт покриття знизився до 3,23 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства та знаходиться в межах допустимих норм.

Запись опубликована в рубрике аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.