Аналіз МАУП задачі 8, 12 МАУП Ек Анал п5 29 з 8 12

Зміст

1. Використання методів лінійного програмування в економічному аналізі 3

2. Класифікація і характеристика джерел даних економічного аналізу. Принципи створення раціонального потоку інформації 5

3. Задача 8 10

4. Задача 12 15

Список використаних джерел 19

1. Використання методів лінійного програмування в економічному аналізі

Змістом лінійного програмування (ЛП) є теорія і методи розв’язку задач про знаходження екстремумів лінійних функцій на множинах, що визначаються лінійними обмеженнями.
Задачі ЛП знаходять застосування в різних областях діяльності людини, де необхідний вибір одного з можливих методів дій, наприклад, при розв’язанні проблеми управління і планування виробничих процесів, в перспективному плануванні і т.д.

. . .
Кожна з цих задач може бути зведена шляхом нескладних математичних перетворень до еквівалентної їй задачі довільного іншого виду.

2. Класифікація і характеристика джерел даних економічного аналізу. Принципи створення раціонального потоку інформації

Склад, зміст і якість інформації, що залучається до аналізу, мають визначальну роль у забезпеченні дієвості економічного аналізу. Аналіз не обмежується тільки економічними даними, а широко використовує технічну, технологічну й іншу інформацію. Усі джерела даних для економічного аналізу поділяються на планові, облікові і позаоблікові.
До планових джерел відносяться всі типи планів, що розробляються на підприємстві (перспективні, поточні, оперативні, госпрозрахункові завдання, технологічні карти), а також нормативні матеріали, кошториси, цінники, проектні завдання й ін.
Джерела інформації облікового характеру — це всі дані, що містять документи бухгалтерського, статистичного й оперативного обліку, а також усі види звітності, первинна облікова документація.
Ведуча роль в інформаційному забезпеченні аналізу належить бухгалтерському обліку і звітності, де найбільше повно відбиваються господарські явища, процеси, їх результати. Своєчасний і повний аналіз даних, що маються в облікових документах (первинних і зведених) і звітності, забезпечує вживання необхідних заходів, спрямованих на поліпшення виконання планів, досягнення кращих результатів господарювання.

. . .
І нарешті, система інформації повинна бути раціональною (ефективною), тобто вимагати мінімуму витрат на збір, збереження і використання даних. З одного боку, для комплексного аналізу будь-якого економічного чи явища процесу потрібно різнобічна інформація. При її відсутності аналіз буде неповним. З іншого боку, надлишок інформації подовжує процес її пошуку, збору і прийняття рішень. З даної вимоги випливає необхідність вивчення корисності інформації і на цій основі удосконалювання інформаційних потоків шляхом усунення зайвих даних і введення потрібних.

3. Задача 8

Використовуючи дані додатку:
1) проаналізувати матеріальні та трудові витрати підприємства;
2) визначити вплив окремих факторів на відхилення витрат за статтями «Сировина та основні матеріали» і «Допоміжні матеріали».
3) проаналізувати вплив факторів «норм» і «цін» на витрати матеріалів у собівартості основних видів продукції підприємства;
— виявити резерви зниження витрат на матеріали;
4) здійснити загальну оцінку відхилень від плану (норм) витрат на допоміжні матеріали в собівартості основних видів продукції;
— визначити вплив факторів «норм», «цін», «заміни»;
5) визначити абсолютні та відносні відхилення від плану (минулого року) фактичного фонду заробітної плати ПВП підприємства;
— виявити вплив структурних зрушень у випуску продукції на фонд заробітної плати робітників;
6) проаналізувати резерви економії витрат на оплату праці за рахунок усунення причин непродуктивних виплат, у тому числі доплат відрядникам у зв’язку зі зміною умов праці, оплати простоїв, понаднормових втрат від браку;
7) узагальнити результати аналізу витрат на сировину і матеріали, витрат на оплати праці,
— визначити відповідні резерви зниження собівартості.

Розв’язування

З розділу ІІ звіту про фінансові показники маємо такі елементи операційних витрат

. . .
Отже, фонд заробітної плати зріс на 237 тис. грн., що становить 39,17 відсотків. Це негативно вплинуло на собівартість продукції.
Фонд заробітної плати зріс за рахунок виправлення браку
Причому в минулому році ці витрати становили 3,3 тис. грн.., і в звітному 5,2 тис. грн. Тобто є резерв зменшення витрат на виправлення браку
5,2 — 3,3 = 1,9 тис. грн..
кількість простоїв в звітному році в порівнянні з минулим роком значно зменшилась. Так в звітному році вони становили 1420 годин на всіх працівників або 4,75 год на одного працівника. Середня заробітна плата 203,2. отже, 4,75/(250*8)*203,2*361 = 2084 гривень – резерв за рахунок простоїв

4. Задача 12

Використовуючи дані додатку:
1) охарактеризувати рівень рентабельності підприємства та розрахувати вплив факторів на зміну рентабельності;
— проаналізувати рівень рентабельності окремих виробів і рентабельності реалізованої продукції;
— розрахувати резерви збільшення прибутку та розширення виробництва (результати занести до наведеної далі таблиці);
2) проаналізувати та обґрунтувати доцільність основних напрямків використання прибутку підприємства;
3) зробити висновки за наслідками виконаного аналітичного дослідження, розробити економічно обґрунтовані рекомендації щодо реалізації резервів із зазначенням переліку та адресності необхідних управлінських дій, умов і порядку їх здійснення.

Розв’язування

. . .
Визначимо середній рівень використання потужності
(10*0,07 + 18*0,78 + 8,4*0,44)/(10 + 18 + 8,4) = 0,5064 = 50,64 %
За звітний період підприємство отримало після сплати податку на прибуток 269,9 тис. грн.. прибутку. Проаналізуємо розподіл даного прибутку.
Вартість резервного капіталу збільшилась на 397,5 – 160,2 = 237,3 тис. грн..
Вартість додаткового капіталу на 652,7 – 624,9 = 27,8 тис. грн..
Інша частина доходу витрачається на виплату дивідендів
269,9 – 237,3 – 27,8 = 4,8 тис. грн..
як правило в резервний капітал відносять 5% від прибутку. В даному випадку 269,9*0,05 = 13,5 тис. грн.. Значне збільшення резервного капіталу свідчить про небажання платити значні дивіденди акціонерам.
Для використання наявних резервів необхідно переглянути облікову політику підприємства і підвищити відсоток виплати доходу за акціями підприємства. Оскільки як правила власниками акцій є самі працюючі на даному підприємстві – це підвищить продуктивність праці кожного працюючого. На підприємстві лише на половину використовуються виробничі потужності, а тому першочерговими завданнями є створення каналів збуту продукції та розширення відповідно виробництва підприємством. На підприємстві є значні простої та досить великий відсоток втрат від браку. Усунення цих недоліків зменшить собівартість продукції та збільшить прибуток підприємства.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий на «Аналіз МАУП задачі 8, 12 МАУП Ек Анал п5 29 з 8 12»

  1. Regina говорит:

    This «free sharing» of ionfmratoin seems too good to be true. Like communism.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.