Розробка та апробація методики аналізу розрахунків по податку на додану вартість

Однією з найбільших статей доходу бюджету держави є надходження від сплати податку на додану вартість. Він становить п’яту частину частину від ціни на продукцію, що встановлена підприємством.

Розглянемо динаміку розрахунків по податку на додану вартість  «Термінал-К».

Таблиця 4.2.1 

 

Динаміка обсягу податку на додану вартість ТОВ «Термінал-К»
тис. грн. 

 

 

 

№ з/п

 

 

Показники

 

 

1998 рік

 

 

1999 рік

 

 

2000 рік

Відхилення (+;-)
від 1998  року від 1999 року
абсо-лютне від-носне абсо-лютне Від-носне
 

1.

 

Податок на додану вартість (сплачений)

 

 

166,5

 

434,6

 

503,9

 

337,4

 

202,64

 

69,3

 

15,95

 

2.

Обсяг доходу від реалізації, тис.грн. 

 

 

2501,1

 

2640,0

 

3023,4

 

522

 

20,88

 

383

 

14,52

3. Податкові зобов’язання 

 

416,9 440 503,9 87 63,9
4. Податковий кредит 250,4 5,4 0 -250,4 -5,4

 

Як видно з табл. 4.2.1 за три роки діяльності підприємства доходи від реалізації продукції, а відповідно і податок на додану вартість зростає. В 2000 році ПДВ склав 503,9 тис. грн., що свідчить про зростання порівняно з 1998 та 1999 роками відповідно на 337,4 тис. грн. (202,64%) та 69,3 тис. грн. (15,95%). Значне збільшення ПДВ відбулося в 1999 році на 268,1 тис. грн. (161,02%) порівняно з 1998 роком.

Податкові зобов’язання обчислимо діленням обсягу доходу від реалізації на шість. Різниця між податковим зобов’язанням та податковим кредитом сплачується в бюджет (або повертається з бюджету). В 2000 році в ТОВ «Термінал-К» податковий кредит відсутній, податкові зобов’язання повністю сплачуються в бюджет, що становить  503,9 тис. грн.

Розглянемо динаміку зміни обсягу реалізації продукції та ПДВ на рис. 4.2.1.

 

 

Рис. 4.2.1. Динаміка зміни обсягу реалізації продукції та ПДВ

Як видно з графіка за 1999 рік ПДВ зростає крутіше ніж обсяг реалізації продукції, а в 2000 році навпаки – графік ПДВ повільніший ніж графік реалізації продукції.

У сучасних умовах господарювання, за наявності конкуренції як невід’ємного елемента ринкової економки та складнощів реа­лізації і збуту продукції сільськогосподарські підприємства, як і промислові, продають її, використовуючи форми послідовної оплати. При цьому у підприємства виникають податкові зобов’язання по ПДВ, а коштів на їх сплату фактично не поступило. Таким чином у підприємств з’являється дебіторська за­боргованість за товари, роботи і послуги, яка виступає важливою складовою оборотного ка­піталу. Але по закінченню податкового періоду виникає кредиторська заборгованість по ПДВ строк сплати якої настав. При цьому підприємство згідно з законом повинно нарахувати і сплатити пеню за несвоєчасну сплату ПДВ, виходячи з 120% облікової ставки НБУ. При аналізі поточних активів особливе місце посідає вивчення динаміки, складу, структури, причин, строків існування і давності створення дебіторської заборгованості.

Необхідно розрізняти  нормальну і  прострочену заборгова­ність. Для ПДВ нормальна заборгованість до 20 числа наступного місяця за звітним. Наявність простроченої заборгованості, як і невиправдане і збільшення дебіторської заборгованості, призводить до створен­ня фінансових труднощів, нестачі фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати тощо.

Розглянемо частку ПДВ в розрахунках з бюджетом ТОВ “Термінал-К”

 

 

Таблиця 4.2.2
Стан розрахунків з бюджетом по податку на додану ТОВ «Термінал-К» 

 

Тис. грн. 

 

 

 

 

Показники

Рахується по бухгалтерському балансу Зміни заборгованості по балансу
На 01.01.99 На 01.01.00 На 01.01.01 до 01.01.99 до 01.01.00
 

сума

пит. вага, %  

сума

пит. вага, %  

сума

пит. вага, % зни-ження    (-) збіль-шення (+) зни-ження    (-) збіль-шення (+)
Дебітор-ська заборго-ваність по розрахунках з бюджетом, всього  

 

10,6

 

 

100

 

 

11,5

 

 

100

 

 

 

 

 

 

-10,6

 

 

 

 

-11,5

 

 

 

в т.ч.:
по ПДВ 5,9 55,7 6,1 53,0 -5,9 -6,1
Кредитор-ська заборго-ваність по розрахунках з бюджетом, всього  

 

9,1

 

 

100

 

 

6,7

 

 

100

 

 

13,3

 

 

100

 

 

 

 

4,2

 

 

 

 

6,6

в т.ч.:
по ПДВ 4,9 53,8 2,6 38,8 6,3 47,4 1,4 3,7

З табл. 4.2.2 видно, що в 1998 — 1999 роках дебіторська заборгованість по ПДВ переважала над кредиторською. Так в 1998 році різниця становила 5,9 – 4,9 = 1,0  тис. грн., а в 1999 році  –  6,1 – 2,6 = 3,5 тис. грн. Таке становище свідчить про ускладнення розрахункової дисципліни та про значне відволікання коштів з обороту. Бухгалтерія підприємства ТОВ “Термінал-К”, здаючи податкову декларацію, в кінці неї ставила відмітку про порядок здійснення повернення ПДВ:

— шляхом зарахування в рахунок платежів по ПДВ та іншим платежам (повне або часткове);

— шляхом перерахування на рахунок в установу банку;

— шляхом видачі казначейського чека.

Ці показники заповнюються в процентах, так щоб їх сума становила 100%.

В 2000 році підприємство почало працювати краще і тому різниця між дебіторською та кредиторською заборгованістю змінилася на користь кредиторської. Дебіторська заборгованість по ПДВ відсутня повністю, а кредиторська заборгованість по ПДВ складає 6,3 тис. грн., що становить 47,4% від кредиторської заборгованості по розрахунках з бюджетом всього.

Запись опубликована в рубрике аналіз контрольні роботи с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий на «Розробка та апробація методики аналізу розрахунків по податку на додану вартість»

  1. Karunia говорит:

    I never thought I would find such an evredyay topic so enthralling!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *