Аналіз МАУП задачі 13, 65 МАУП Анал кр в29 13 65

Зміст

1. Типи фінансової стійкості підприємства та їх оцінка. 3

2. Задача 13. 11

3. Задача 65. 13

Список використаних джерел. 15

1. Типи фінансової стійкості підприємства та їх оцінка

Розглянемо сутність фінансової стійкості. Фінансово-економічний стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов’язаннями. Умовою життєздатності підприємства й основою його розвитку в конкурентному ринку є стабільність (стійкість). Правильна оцінка фінансової стійкості підприємства за сучасних умов господарювання конче потрібна як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. Фінансово-економічний стан та фінансова стійкість підприємства цікавить і його конкурентів, але вже в іншому аспекті – негативному; вони зацікавлені в ослабленні позицій конкурентів на ринку.

. . .

Отже на мою думку фінансову стійкість визначається співвідношенням власного й залученого капіталу та дозволяє виявити рівень фінансового ризику, пов’язаного з структурою джерел формування капіталу підприємства, а відповідно і ступінь його фінансової стабільності в процесі розвитку. Отже, фінансова стійкість — це такий стан фінансових ресур­сів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими ко­штами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробничо-торговельної діяльності, а також затрати на його розширення і оновлення. До числа найважливіших економічних проблем в умовах пе­реходу до ринку є визначення меж фінансової стійкості підпри­ємства. Недостатня фінансова стійкість може призвести до не­платоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку виробництва і взагалі діяльності господарюючого суб’єкта. На мою думку існує: внутрішня стійкість; фінансова стійкість; загальна стійкість. Відповідно до показника забезпечення запасів і витрат власними та запозиченими коштами можна назвати такі типи фінансової стійкості підприємства: абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) – коли власні оборотні кошти забезпечують запаси й витрати; нормально стійкий фінансовий стан – коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостороковими позиковими джерелами; нестійкий фінансовий стан – коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів та витрат; кризовий фінансовий стан – коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства.

 

2. Задача 13

 

 

Проаналізувати ритмічність роботи цеху за допомогою кое­фіцієнта ритмічності за такими даними:

Декада кварталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг випуску продукції, шт. 90 

 

95 

 

115 

 

93 

 

97 

 

ПО 

 

98 

 

100 

 

102 

 

За планом цех повинен випускати щодекади 100 виробів.

Розв’язування

 

Коефіцієнт ритмічності (Кв) визначаємо як відношення середньоквадратичного відхилення від планового завдання за квартал до середньоквартального планового випуску продукції.

. . .
В нашому випадку коефіцієнт варіації складає 0,076. Це означає, що випуск продукції по кварталах відхиляється від графіка в середньому на 7,6%.

3. Задача 65

 

Проаналізувати непрямі витрати підприємства на утримання та експлуатацію машин і обладнання:

•   розрахувати абсолютне та відносне відхилення перевитрат (економії), а також з’ясувати, чи виправдані перевитрати;

•   визначити за допомогою спеціальних методів вплив факторів на зміну відповідних витрат;

•   назвати причини відхилення витрат на утримання і експлуа­тацію машин та обладнання. Вихідні дані:

грн.

Показник 

 

План 

 

Факт 

 

За планом у перерахунку на фактичний випуск продукції
Амортизація обладнання та транспортних засобів 3840 

 

4554 

 

3840 

 

Витрати на поточний ремонт обладнання та транспортних засобів 3960 4692 

 

4273
Експлуатаційні витрати 3480 3726 3626
Разом ? ? ?

 

 

Розв’язування

. . .

Визначимо вплив факторі на зміну витрат.

За рахунок збільшення витрат на амортизацію обладнання та транспортних засобів витрати зросли на 4554 – 3840 =  714 грн.

За рахунок збільшення витрат на поточний ремонт обладнання та транспортних засобів витрати зросли на 4692 – 3960 =  732 грн.

За рахунок збільшення експлуатаційних витрат витрати зросли на 3726 – 3480 = 246 грн.

714 + 732 + 246 = 1692 грн.

Причини відхилення витрат на утримання і експлуа­тацію машин та обладнання полягають в старінні машин та обладнання,  також при зростанні випуску продукції ці витрати пропорційно зростають.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.