5 задач Ек АН

1. Задача 1

 

Дайте оцінку виконанню плану за сортністю продукції на підставі наведених даних. Розрахунки середньої сортності виконайте різними способами. Розрахуйте вплив факторів на зміну суми товарної продукції.

Сорт Ціна за 1шт., грн. За планом Фактично
Кількість, шт. Питома вага, % Кількість, шт. Питома вага, %
І 50 7000   7800  
ІІ 40 3000   3000  
ІІІ 30   1200  
Разом Х 10000   12000  

 

Розв’язання

Обчислимо виконання плану за сортністю:

Встановимо по сортові коефіцієнти сортності для І, ІІ, ІІІ відповідно 1, 0,9, 0,8

. . .

Сума товарної продукції збільшилась на

546000 – 470000 = 76000

Обчислимо середню ціну за планом

(50*7000 + 40*3000)/(7000+3000) = 47

обчислимо середню ціну фактично

(50*7800 + 40*3000 + 30*1200)/(7800 + 3000 + 1200) = 45,5

Отже, за рахунок зміни середньої ціни товарна продукція зменшилась на

(45,5 – 47)*10000 = -15000

За рахунок збільшення фізичного обєму продукції

(12000 – 10000)*45,5 = 91000

Перевірка

-15000 + 91000 = 76000


2. Задача 2

 

Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми

Показник За планом За звітом Абсолютне відхилення % виконання плану
1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах, тис. грн. 195,0 196,0    
2.Середньооблікова чисельність робітників, осіб 250 200    
3.Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів 4875 4000    
4.Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин 39000 32800    

 

Розвязання

Розрахуємо за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми.

. . .

Очевидно, що за звітом середньооблікова чисельність робітників становить 80 відсотків від запланової, відповідноі відпрацьовано людино-днів та людино-годин також трохи більше за 80 відсотків. Але в даному випадку зменшання середньооблікової числьності робітників на 50 осіб зовсім не вплинуло на обсяг продукції, а навіть дозволило виконати план на 100,51%. Тобто реорганізація трудових ресурсів позитивно вплинула на виробництво – темпи випуску продукції не впали, а затрати (наприклад, фонд оплати) зменшились.


3. Задача 3

 

За наведеними даними дайте оцінку впливу основних факторів на відхилення фактичного фонду оплати праці за звітний рік від минулого року.

Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення
Усього За рахунок чисельності працівників За рахунок середньої зарплати
Фонд оплати праці, тис. грн. 2080 3000      
Середньооблікова чисельність працюючих, осіб 520 500  

 

Розвязання

Обчислимо середню зарплату, як відношення фонду оплати праці до середньооблікової чисельності працюючих.

. . .

Отже, фонд оплати праці зріс на 3000 – 2080 = 920 тисяч гривень.

В тому числі:

За рахунок зростання середньої зарплати робітника

(6 – 4)*500 = 1000 тисяч гривень

За рахунок зменшення середньооблікової кількості працівників

(500 – 520)*4 = -80 тисяч гривень

Перевірка

1000 + (-80) = 920


4. Задача 4

 

Проаналізуйте за наведеними даними виконання кошторису за транспортними витратами. Врахуйте вплив факторів (за способом відносних різниць) і резерви економії. Зробіть висновки і визначте заходи щодо їх використання.

Показник За кошторисом За звітом
1.Транспортні витрати, тис. грн.. 200 135
2.Кількість перевезених вантажів, т 2000 1000
3.Дальність перевезень, км 100 90
4.Середній транспортний тариф, грн. за т/км 1,0 1,5
5.Вантажообіг, тис. грн. 200,0  

 

Розв’язання

Обчислимо вантажообіг за звітом

1000*90 = 90000 = 90,0 тис. т/км

. . .

Зміна

1)     за рахунок зміни кількості перевезень

(1000-2000)*100*1 = -100000 = -100 тисяч гривень

2)     за рахунок зміни дальності перевезень

(90-100)*1000*1 = -10000 = -10 тисяч гривень

3)     за рахунок зміни середнього транспортного тарифу

(1,5-1)*90*1000 = 45000 = 45 тисяч гривень

Перевірка

-100 + (-10) + 45 = -65 – рівність правильна

Отже, транспортні витрати фактично зекономили  65 тисяч гривень, це відбулось за рахунок економії кількості перевезень на 100 тисяч гривень, за рахунок ефективніших відстаней перевезень на 10 тисяч гривень, але перевитрата по середньому транспортному тарифу мала місце на 45 тисяч гривень. Зменшення вартості перевезень – це і є резерв економії.


5. Задача 5

 

Проаналізуйте за наведеними даними вплив факторів на зміну матеріальних витрат у складі собівартості продукції А. Порядок розрахунків виконайте ланцюговими підстановками. Підрахуйте резерви зниження собівартості продукції.

Вид матеріалу Одиниця виміру План За звітом Кількість виробленої продукції
Норма витрат Ціна, грн.. Норма витрат Ціна, грн..
А кг 80 4 75 5 2000
В Кв.м. 4 60 4,5 50  

 

Розв’язання

Визначимо планову вартість матеріальних витрат у складі собівартості одиниці продукції

80*4 + 4*60 = 320 + 240 = 560 гривень

. . .

Розрахунки впливу факторів виконаємо в таблиці

Матеріал Планова вартість виробленої продукції Проміжна вартість виробленої продукції Фактична вартість виробленої продукції Відхилення від плану (3-1) За рахунок
Зміни норм витрат

(2-1)

Зміни цін (3-2)
  1 2 3 4 5 6
А 1120000 1140000 1200000 80000 20000 60000

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий на «5 задач Ек АН»

  1. thoraya говорит:

    Stay inforamtvie, San Diego, yeah boy!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.