КР Економ анал В5 з 1 2 4

Зміст

 

1. Задача 1. 3

 

2. Задача 2. 5

 

3. Задача 4. 10

 

Список використаних джерел. 14


1. Задача 1

 

Проаналізувати динаміку середнього денного виробітку робітника і визначити її вплив на обсяг виробленої продукції

Показник

Од. вим.

Квітень

Травень

1. Обсяг виробництва

тис. од.

25000

22000

2. Чисельність персоналу

чол.

560

555

3. Частка робітників у чисельності працівників

0,75

0,8

4. Кількість відпрацьованих днів

дн.

23

24

 

Розв’язування

 

Середній денний виробіток робітника визначимо з виразу

СВР = ОВ/(ЧП*ЧР*КВД),

….

Отже, в травні порівняно з квітнем обсяг виробництва зменшився на 3000  тис. од., в тому числі за рахунок зменшення середнього денного виробітку робітника на 0,523 тис. од., зменшився на 5052,18 тис. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Задача 2

 

Завдання:

1. Розрахувати проценти виконання плану по продуктивності праці одного робітника за рік, день та годину. Пояснити причину можливих відмінностей у відсотках. Підтвердити висновки відповідними розрахунками.

2. Розрахувати методом факторіального аналізу вплив на відхилення фактичного значення показника продуктивності праці робітника за рік від планового наступних факторів:

а) зміни числа робочих днів;

б) зміни тривалості зміни;

в) зміни годинного виробітку робітників.

3. Зробити аналіз виконання плану по росту продуктивності праці робітника по числу умовно вивільнених робітників.

Вихідні дані для розрахунків наведено в табл.2.1.

Таблиця 2.1

Вихідні дані для аналізу продуктивності праці робітників

Показники

план

факт

Товарна продукція, тис. грн.

51973

52057

Чисельність працівників, чол.

4843

4840

Чисельність робітників, чол.

3385

3386

Загальна кількість відпрацьованих людино-днів

829325

843114

Загальна кількість відпрацьованих людино-годин

6468735

6407666

Умовне вивільнення чисельності працюючих за рахунок:

а) удосконалення техніки та технології

90

90

б) удосконалення організації виробництва

12

в) інших факторів

Разом:

90

102

 


Розв’язування

 

1. Проведемо розрахунки процентів виконання плану по продуктивності праці одного робітника за рік, день та годину.

За рахунок вивільнення чисельності працюючих за рахунок удосконалення організації виробництва продуктивність праці фактично зросте на

DПП = 52057/(3386 – 12) — 52057/3386 = 0,055 тис. грн.,

 

 

 

 

 

 

 


3. Задача 4

 

Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції.

Мета роботи:

1. Навчитися аналізувати витрати на виробництво за показником «Витрати на гривню товарної продукції” та визначати вплив на цей показник різних факторів.

2. Проводити аналіз витрат на виробництво за економічними елементами.

Завдання:

1. Визначити необхідні для аналізу витрат на виробництво товарної продукції (ТП) в розрахунку на 1 грн.  ТП показники (табл. 4.1).Вказати, які чинники впливають на цей показник та зробити висновки.

2.    Визначити рівень витрат на виробництво та зміну цього показника за рахунок зміни економічних елементів (табл. 4.2).

Таблиця 4.1

Вихідні дані для аналізу витрат на 1грн. ТП

Назва показника

Значення

1. Витрати на виробництво ТП за планом

125300

2. Витрати на виробництво фактично випущеної ТП

 

2.1.за плановою собівартістю звітного року

124500

2.2. за фактичною собівартістю звітного року                                           

125100

3. Товарна продукція

 

3.1. за планом

162300

3.2. фактично випущена, але в цінах прийнятих в плані

160250

3.3.фактична в діючих звітних цінах

159900

4. вплив на витрати на виробництво ТП зміни оптових цін на матеріали, тарифів на електроенергію та перевезення                

+1250

 


Таблиця 4.2

Вихідні дані для аналізу витрат на виробництво за економічними елементами

Назва показника

2002

2003

1.Товарна продукція

159900

162300

2. Витрати на виробництво, в тому числі:

125300

125100

2.1. матеріальні

45300

46000

2.2. амортизація

22000

23500

2.3. витрати на оплату праці, з них

30000

32100

виплати звільненим у зв’язку з реорганізацією підприємства

2000

1900

2.4. відрахуван­ня на соціальні заходи

11500

11700

2.5. інші витрати

?

?

 

 

Розв’язування

1. Проведемо аналіз витрат на виробництво товарної продукції (ТП) в розрахунку на 1 грн. 

За рахунок збільшення товарної продукції рівень витрат зменшився на 0,13 – 0,00125 = 0,12875 грн.

 

 

 

 

 


Список використаних джерел

 

1.      Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

2.     Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1999, С. 59.

3.     Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

4.     Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

5.     Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і

6.     Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.

7.     Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.

8.      Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *