Теор екон анал в15 зад2

Завдання 2

 

Варіант 15

 

Наведено інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплекс­ної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підприємства та виб­рати найкраще (методами суми місць і відстані до еталону).

Таблиця 3.1

Підприємство

Динаміка показників, % до минулого року

Обсяг реалізації

Оборотність капіталу

Продуктивність праці

Рівень матеріальних витрат

1

100

103

100

99

2

108

97

98

100

3

104

102

105

95

4

100

103

100

99

5

106

98

95

98

 

 

 

 

 


Розв’язування

 

1. Метод суми місць. За кожним показником підприємствам присвоїмо місця. Найкраще значення — 1 місце (ранг). Якщо у кількох підприємств однакові значення показників, то для кожного підприємства знайдемо комплексний ранговий показник. Результати зведемо у табл. 3.2.

Таблиця 3.2

 

Підприємство 3 має найменшу комплексну рейтингову оцінку, тому воно найкраще (1 місце). А підприємство 2  має найбільшу комплексну рейтингову оцінку, тому воно найгірше (5 місце).


2. Метод відстані до еталону. Вихідні дані доповнюються рядком, що характеризує еталонне  підприємство, всі показники мають найкраще серед наведених зна­чення. Вихідні показники стандарти­зуються щодо відповідного показника еталонного підприємства. Знаходиться комплексна рейтингова оцінка кожного підприємства. Найефективнішим вважається підприємство, комплек­сна рейтингова оцінка якого найменша. Всі розрахунки зведемо у табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Підприємство 3 має найменшу комплексну рейтингову оцінку, тому воно найкраще (1 місце). А підприємство 5  має найбільшу комплексну рейтингову оцінку, тому воно найгірше (5 місце).

 


Список використаних джерел

 

1.   Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. — 5. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2006. — 261с.

2.   Кірейцев Г. Г., Виговська Н. Г., Петрук О. М., Александрова М. М., Бардаш С. В. Фінансовий менеджмент: Посібник для студ. вищ. навч. закладів / Житомирський інженерно-технологічний ін-т. — Житомир, 2001. — 431с.

3.   Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К. : Вища школа, 2003. — 278с.

4.   Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — К. : Знання, 2004. — 654с.

 

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі с метками , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.