Ф_н анал_з З3 В6

3. Завдання 3

 

Скласти прогнозований баланс підприємства на кінець планового року за агрегованою формою (табл. 5).

Таблиця 5

Прогнозний баланс підприємства на плановий рік, тис.грн.

Актив

На початок планового року

На кінець планового року

Пасив

На початок планового року

На кінець планового року

1. Необоротні активи – разом

 

 

1. Власний капітал та забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

2. Оборотні активи – разом

 

 

2. Довгострокові та поточні зобов’язання

 

 

Баланс

 

 

Баланс

 

 

 

Вступний баланс підприємства (табл. 1), див. графу на кінець звітного року. Планова чиста виручка від реалізації продукції – табл.4. Приріст активів – розрахунок п.2 завд. 2.

Рівень рентабельності продажу планується підвищити на 3% порівняно зі зв. роком.

Рівень рентабельності власного капіталу та коефіцієнт забезпечення власними коштами планується такий самий як на кінець звітного року (табл. 3).


Розв’язування

Якщо планується підвищити рівень рентабельності продажу на 3%, то він буде становити 0,148*(1 + 0,03) = 0,152.

Рівень рентабельності власного капіталу планується у розмірі 0,12, коефіцієнт забезпечення власними коштами – 0,25.

Планова чиста виручка від реалізації – 5100 тис.грн., планова вартість обігових коштів 3211,59 тис. грн., коефіцієнт оборотності активів 0,6.

Отже, розмір власного капіталу підприємства становить:

Довгострокові та поточні зобов’язання 6896,29 – 6182,58 = 713,71 тис. грн.

Тобто прогнозний баланс виглядає наступним чином:


Таблиця 5.1

..

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі с метками , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.