Інвест аналіз xxx invest 4144

Зміст

Задача 15. 3

Задача 31. 4

Задача 63. 5

Задача 74. 6

Задача 93. 7

Задача 98. 9

Список використаних джерел. 10

 


Задача 15

 

Визначити сьогоднішню вартість суми 5000 грн., яка буде виплачена кредитору через 3,5 роки при облікової ставці 24% із нарахуванням піврічних складних відсотків.

Рішення

Для розрахунків скористаємось формулою нарахування складних відсотків:

,

де  – сьогоднішня вартість;

 – початкова вартість;

 – відсоткова ставка;

 – кількість інтервалів нарахування.

Задача 31

 

Банк нараховує по вкладам складні щоквартальні відсотки за ставкою 18%. Визначити еквівалентну просту облікову ставку в періоді нарахування 2 роки.

Рішення

Еквівалентну просту облікову ставку можна визначити за формулою:

,

де  – еквівалентна проста облікова ставка;

 – складна облікова ставка;

 – кількість періодів нарахування.

У нашому випадку кількість інтервалів нарахування дорівнює 8 (оскільки тривалість нарахування 2 роки щокварталу), а відсоткова ставка у такому випадку становить 0,045 (це квартальна ставка нарахування, враховуючи що річна становить 18%).

Задача 63

 

Розрахувати ефективну облікову ставку, якщо номінальна ставка дисконтування дорівнює 12% і відсотки нараховуються:

— двічі на рік;

— щомісячно.

Рішення

Ефективну облікову ставку можна визначити за формулою:

,

де  – ефективна облікова ставка;

 – номінальна ставка дисконтування;

Задача 74

 

Яку суму потрібно покласти в банк під ставку 12%, щоб отримувати щоквартальну ренту пренумерандо із виплатами по 900 USD на протязі 3 років.

Рішення

Для розрахунку ануїтету пренумерандо (тобто розрахунок дійсної вартості здійснюється на умовах попередніх платежів) потрібно скористатися наступною формулою:

Задача 93

 

Інвестор вкладає 9 у.о. на початок проекту, 3 у.о. – ще через 2 роки і отримує 24 у.о. доходу через 5 років. Визначити ВНД цього проекту. Чи є цей проект прибутковим при ринкової ставці 15%.

Рішення

ВНД (внутрішню норму доходності – ) можна знайти за формулою:

Задача 98

 

По трьохрічному проекту плануються доходи: 1-й рік – 55 у.о. при ефективної ставці 20%; 2-й рік – 60 у.о. при ефективної ставці 25%; 3-й рік – 85 у.о. при ефективної ставці 25%. Яка необхідна інвестиція в проект, щоб NPV став рівним 20 у.о.

Рішення

Розрахуємо теперішню (дисконтовану) вартість проекту за кожним роком його реалізації використовуючи формулу дисконтування:

,

тобто для того, щоб  дорівнював 20 у.о., початкові витрати по проекту повинні становити:

127,75 – 20 = 107,75 у.о.


Список використаних джерел

 

1.       Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. – Самара: Сам Вен, 1992. – 315 с.

2.       Балабанов И.Г. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М.: Финансы и статистика, 1994. – 278 с.

3.       Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП ’’ИТЕМ ЛТД», 1995. – 514 с.

4.       Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.2. – К.: Ника-Центр, 1999. – 512 с.

5.       Герасимчук Я.С. Инвестиционная сфера экономики. – К.: Наукова думка, 1992. – 327 с.

6.       Газеев М.X. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. – М.: ВНИИОЭНТ, 1993. – 416 с.

7.       Комаров И.К. Инвестиции и рынок. Перспектива хозяйствования и управления. – М.: Знание, 1991. – 115 с.

8.       Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: Либра, 1996. – 368 с.

9.       Смирнов А.Л. Организация финансирования инвестиционных проектов. – М.: АО «Консалтбанкир», 1993. – 219 с.

10.  Пилипенко І.І., Жук О.П. Цінні папери в Україні. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2001. – 305 с.

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз задачі с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.