Інвест аналіз Задач 1 4 В3

Зміст

1. Задача 1. 3

2. Задача 4. 7

Список використаних джерел. 12


1. Задача 1

 

1. На підставі даних про господарську діяльність підприємства, наведених в табл. 1.1 визначити:

— обсяг річного прибутку підприємства;

— параметри точки беззбитковості (беззбитковий рівень ціни), результати обчислень параметрів точки беззбитковості представити у графічному вигляді.

Таблиця 1.1

Обсяг виробництва, шт.

Кількість виробничих циклів протягом року, разів

Ціна одиниці виробу, грн.

Постійні витрати за один виробничий цикл, грн.

Змінні витрати на одиницю виробу, грн..

2750,00

3,00

9,00

4800,00

5,08

 

2. Визначити напрямок вкладення вільних коштів підприємства і суму прибутку від вкладення на підставі табл. 1.2:

Таблиця 1.2

Обсяг вільних коштів, тис.грн.

Термін розміщення коштів, років

Напрямки вкладення

Депозит з нарахуванням складних відсотків

Депозит з нарахуванням складних відсотків

Відсоткова ставка, %

Періодичність нарахування відсотків протягом року

Відсоткова ставка, %

Періодичність нарахування відсотків протягом року

9,25

1,00

4,80%

6,00

12,00%

12,00

 

3. Визначити загальну суму прибутку підприємства від фінансово-господарської діяльності.


Розв’язування

 

Якщо протягом року підприємство здійснює 3 виробничих цикли, то обсяг виробництва буде дорівнювати:

Q = 2750*3 = 8250 шт. продукції.

При такому обсязі виробництва змінні витрати підприємства становлять:

П = 17940 + 1173,13 = 19113,13 грн.

Отже, загальна сума прибутку підприємства від фінансово-господарської діяльності складе 19113,13 грн.


2. Задача 4

 

За даними табл. 4.1 та табл. 4.2 визначити:

1. Обсяг та ціну інвестиційного капіталу (без врахування рівня інфляції).

2. Ціну інвестиційного капіталу з врахуванням рівня інфляції.

3. Для кожного проекту визначити:

         — чистий приведений дохід – NPV;

— індекс доходності – PI;

— внутрішню норму доходності – IRR;

— період окупності – PP.

4. На підставі обчислених показників визначити напрямок вкладення коштів (найкращий інвестиційний проект).

5. Зробіть висновки по завданню.

Таблиця 4.1

Джерела формування інвестиційного капіталу

Структура інвестиційного капіталу

Рівень інфляції

Акціонерний

Позика

Власний

Обсяг

Ціна

Обсяг

Ціна

Обсяг

Ціна

(%)

(у.о.)

(%)

(у.о.)

(%)

(у.о.)

(%)

3000,0

10,0

1500,0

12,0

500,0

5,0

3,0

 

Таблиця 4.2

Надходження по окремих інвестиційних проектах

Проект

Проект А

Проект Б

 

Проект С

 

Рік

 

1-й

 

2-й

 

3-й

4-й

5-й

1-й

 

2-й

 

3-й

 

4-й

 

5-й

 

1-й

 

2-й

 

3-й

 

4-й

 

5-й

 

В3

 

800

 

1600

1700

1900

2100

1500

1700

1600

1500

1100

2000

 

3000

 

2000

 

0

 

0

 


Розв’язування

1. Обсяг інвестиційного капіталу становить

IС = 3000 + 1500 + 500 = 5000 у.о.

індекс доходності РІ більший одиниці і дорівнює 1,094;

внутрішня норма доходності IRR більша за ставку дисконтування і дорівнює 0,196.

Отже, інвестиційний  проект С доцільно впровадити на підприємстві.


Список використаних джерел

 

1.     Гайдис Н. М. Інвестування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л., 2002. — 271с.

2.     Гончаров А. Б. Інвестування: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. — 240с.

3.     Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченько О.Г. Інвестування: Навчальний посібник. – Ірпінь, 2001. – 377с. 

4.     Мойсеєнко І. П. Інвестування: Навч. посібник. — К. : Знання, 2006. — 490с.

5.     Пересада А. А. Інвестування: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 252с.

 

 

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз задачі с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.