Інвест аналіз КНУПТ _нвестування 5 задач

Зміст

 

1. Задача 1. 3

 

2. Задача 2. 5

 

3. Задача 3. 6

 

4. Задача 4. 7

 

5. Задача 5. 8

 

Список використаних джерел. 9


1. Задача 1

 

Компанія розглядає можливість інвестування в проекти, який за 7 років принесе доходи відповідно R1, R2, R3, R4, R5, R6 та R7

1. Чи схвалили б ви цей проект, якщо його дисконтна ставка d, a початкові інвестиції, ІC?

2. Знайти термін окупності інвестицій.

R1

 

R2

 

R3

 

R4

 

R5

 

R6

 

R7

 

d

 

ІC

 

500

 

800

 

600

 

1200

 

1200

 

1100

 

1100

 

22

 

3000

 

 

Розв’язування

 

Чиста приведена вартість (NPV)

де Р1, Р1, …, Pk — річні грошові надходження від проекту,

i — cтавка дисконтування,

Так як NVP < 0, то проект не потрібно впроваджувати.

PP = 3000 / 410,069 =  7,32  роки.

 

 


2. Задача 2

 

Інвестор отримав кредит у банку в сумі В грн. Терміном на n років під г відсотків річних. Визначити суму погашення боргу в кінці строку:

а) з використанням формули простих відсотків;

б) з використанням формули складних відсотків.

B

r

n

50000

10

7

 

Розв’язування

 

1) при нарахуванні простих відсотків

..

Отже, сума погашення боргу в кінці строку:

а) з використанням формули простих відсотків 85000 грн.

б) з використанням формули складних відсотків 97440 грн.

 

 

 

 


3. Задача 3

 

Інвестор, бажаючи отримати через n років суму А грн., вирішив вкласти гроші до банку під г відсотків річних. Якою повинна бути сума початкового капіталу?

A

r

n

47280

24

4

 

Розв’язування

 

1) при нарахуванні простих відсотків

Отже, сума початкового капіталу:

а) з використанням формули простих відсотків 24120 грн.

б) з використанням формули складних відсотків 20000 грн.


4. Задача 4

 

Визначити інвестиційну вартість облігації, номінальна вартість якої N грн., термін погашення 364 дні. Купонні виплати здійснюються через кожен 91 день у розмірі С грн. Дохідність по безризикових операціях на ринку цінних паперів терміном 91 день становить г відсотків.

Вартість, ?

Купонні виплати, С

г,%

150

30

18

 

Розв’язування

Вартість облігації розраховується за формулою:

,

..

5. Задача 5

 

Обчислити поточну вартість привілейованої акції, номіналом А грн. і величиною дивіденду г % річних, якщо ринкова норма прибутку d %.

А

г,%

d,%

140

9

15

 

Розв’язування

 

Модель оцінки вартості акцій зі стабільним рівнем дивідендів має наступний вид:

CA = 140*0,09/0,15 = 84 грн.

 

 


Список використаних джерел

 

1.        Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП ’’ИТЕМ ЛТД», 1995.

2.        Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.2. – К.: Ника-Центр, 1999.

3.        Герасимчук Я.С. Инвестиционная сфера экономики. – К.: Наукова думка, 1992.

4.        Газеев М.X. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. – М.: ВНИИОЭНТ, 1993.

5.        Комаров И.К. Инвестиции и рынок. Перспектива хозяйствования и управления. – М.: Знание, 1991.

6.        Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: Либра, 1996.

7.        Смирнов А.Л. Организация финансирования инвестиционных проектов. – М.: АО «Консалтбанкир», 1993.

8.        Пилипенко І.І., Жук О.П. Цінні папери в Україні. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2001.

 

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз задачі с метками , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.