Інвест аналіз КР _нвест 14 задач

Зміст

 

1. Задача 11. 3

 

2. Задача 12. 4

 

3. Задача 13. 4

 

4. Задача 14. 5

 

5. Задача 15. 5

 

6. Задача 16. 6

 

7. Задача 17. 6

 

8. Задача 18. 7

 

9. Задача 19. 7

 

10. Задача 20. 8

 

11. Задача 21. 8

 

12. Задача 22. 10

 

13. Задача 23. 11

 

14. Задача 24. 12

 

Список використаних джерел. 13


1. Задача 11

 

Розрахувати  майбутню  реальну  вартість  інвестицій,  якщо строк інвестицій — 2 роки, річний складний відсоток — 30%, темп інфляції — 30%.

Розв’язування

 

Отже, майбутня реальна вартість  інвестицій рівна поточній вартості коштів.

2. Задача 12

 

Розрахувати розмір інфляційної премії, якщо річний реальний середньоринковий рівень доходу на інвестиції — 20 %, темп інфля­ції— 25 % у рік.

Розв’язування

Отже, розмір інфляційної премії дорівнює 30%.

 

3. Задача 13

 

Обчислити розмір інфляційної премії, якщо річний реальний середньоринковий рівень доходу на валютні інвестиції — 10 %, темп інфляції — 25 % у рік.

Розв’язування

Отже, розмір інфляційної премії дорівнює 27,5%.


4. Задача 14

 

Розрахувати частку терміноволіквідних інвестицій у загаль­ному обсязі інвестицій, якщо сума таких інвестицій 100000 грн, а за­гальна сума інвестицій 1000000 грн.

Розв’язування

Отже, частка терміноволіквідних інвестицій у загаль­ному обсязі інвестицій становить 0,1 або 10%.

 

 

5. Задача 15

 

Розрахувати частку слаболіквідних інвестицій у загальному обсязі інвестицій, якщо сума таких інвестицій — 100000 грн, а за­гальна сума інвестицій — 1000000 грн.

Розв’язування

Отже, частка слаболіквідних інвестицій у загаль­ному обсязі інвестицій становить 0,1 або 10%.

 

 


6. Задача 16

 

Розрахувати коефіцієнт прибутку на інвестиції, якщо чистий прибуток становить — 100000 грн, а сума валових інвестицій — 200000 грн.

 

Розв’язування

Отже, коефіцієнт прибутку на інвестиції становить 0,5.

 

 

7. Задача 17

 

Обчислити ринкову вартість акції, якщо співвідношення „ціна/дохід» дорівнює 40, дохід на одну акцію за 12 міс. — 5 грн.

 

Отже, ринкова вартість акції становить 200 грн.

 

 

 


8. Задача 18

 

Визначити дохідність однієї акції, якщо дохідність ринку за п»ять років — 5 %, чутливість (фактор бета) акції — 2.

 

Розв’язування

Отже, дохідність однієї акції становить 10%.

 

 

9. Задача 19

 

Скільки потрібно заплатити за привілейовану акцію із щоріч­ним дивідендом 5 %, якщо схожі акції на ринку дисконтуються під 13%.

 

Розв’язування

Отже, за привілейовану акцію із щоріч­ним дивідендом 5 % потрібно заплатити 0,385 номінальної вартості акції.

10. Задача 20

 

Визначити необхідну ставку доходу від акції за допомогою методу «лінії надійності ринку», якщо безризикова ставка — 8 %, дохідність ринку — 12 %, фактор бета акції — 1,5. Як Ви вважаєте, ці акції недооцінені чи переоцінені? Чи можуть вони приносити 9 % доходу?

 

Розв’язування

Дані акції недооцінені, так як доходність ринку постійно збільшує ціну акції.  Дані акції з часом зможуть вони приносити 9 % доходу.

 

11. Задача 21

 

Визначити майбутню вартість вкладу 1200 грн через чотири роки, якщо:

а) складний відсоток нараховується щорічно — 12 %;

б) складний відсоток нараховується один раз на півроку в розмірі 12%;

в) складний  відсоток  нараховується  щоквартально  в  розмірі
16%;

г) складний відсоток нараховується щомісяця в розмірі 24 %.

 

Розв’язування

 

Отже, майбутня вартість вкладу 1200 грн через чотири роки складе , якщо: складний відсоток нараховується щорічно 12 % — 1888 грн.; складний відсоток нараховується один раз на півроку в розмірі 12% — 1913 грн.; складний  відсоток  нараховується  щоквартально  в  розмірі
16% — 2248 грн.; складний відсоток нараховується щомісяця в розмірі 24 % — 3104 грн.

 

 

 

12. Задача 22

 

Обчислити вартість капіталу від привілейованої акції номіна­лом 100 грн, якщо дивіденд від неї становить 9 грн, а витрати на її випуск — 3 % номіналу.

 

Розв’язування

 

Отже, вартість капіталу від привілейованої акції становить 12%.

 

 


13. Задача 23

 

Розрахувати чисту приведену вартість грошових потоків від інвестицій, якщо сума грошового потоку — 1000000 грн, ставка дис­контування — 20 %, початкові інвестиції — 200000 грн. Чи можна такий проект прийняти?

 

Розв’язування

Чиста приведена вартість (NPV)

Отже, за показником чистої приведеної вартості при ставці дисконтування в 20 процентів проект прибутковий,  прибуток дорівнює 201900 грн. Такий проект потрібно прийняти.

 


14. Задача 24

 

Розрахувати внутрішню норму дохідності інвестицій, якщо сума грошового потоку — 1000000 грн, початкові інвестиції — 200000 грн. Очікувана дохідність інвестора — 30 %. Рекомендована ставка дисконтування — 20 %.

 

Розв’язування

 

Внутрішня норма доходності (IRR)      

Оскільки IRR = 0.39 > 0,3, то проект варто реалізовувати.

Список використаних джерел

 

1.     Гайдис Н. М. Інвестування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л., 2002. — 271с.

2.     Гончаров А. Б. Інвестування: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. — 240с.

3.     Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченько О.Г. Інвестування: Навчальний посібник. – Ірпінь, 2001. – 377с. 

4.     Мойсеєнко І. П. Інвестування: Навч. посібник. — К. : Знання, 2006. — 490с.

5.     Пересада А. А. Інвестування: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 252с.

 

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз задачі с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *