Інвест аналіз МАУП _нвестиц 4 задач

Зміст

 

1. Задача 2. 3

 

2. Задача 4. 6

 

3. Задача 5. 8

 

4. Задача 9. 11

 

Список використаних джерел. 13


1. Задача 2

 

Розрахувати вартість вкладу за три роки з урахуванням нара­хованої суми простого відсотка, якщо початкова вартість вкладу 1000 грн., відсоткова ставка — 15 %.

 

Розв’язування

 

 Вклад — це грошові кошти у готівковій або безготівковій формі, у

2. Задача 4

 

Обчислити майбутню вартість вкладу через два роки за склад­ним відсотком, якщо початковий вклад 5000 грн., річний відсоток — 20 %.

 

Розв’язування

У складних відсотках процентний платіж у кожному розрахунковому періоді додається до капіталу попереднього періоду, а в наступному періоді процентний платіж обчислюється вже на цю нарощену величинупервісного капіталу. Відповідно до цього процес роступервісної суми, її нарощення відбуваються з прискоренням. Спосіб розрахунку процентних платежів по складних відсотках називають нарахуванням відсотка на відсоток.

3. Задача 5

 

Визначити суму амортизаційних відрахувань методом рівно­мірного нарахування зношення обладнання із терміном служби п»ять років, купівельною вартістю 100000 грн. і ліквідаційною варті­стю 20000 грн.

 

Розв’язування

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» амортизація ос­новних засобів нараховується із застосуванням таких методів:

Недоліком цього методу є те, що при його використанні не враховується моральний знос і він не дозволяє відобразити зміну інтенсивності використання основних засобів.


4. Задача 9

 

Розрахувати теперішню вартість грошових коштів, якщо строк інвестування — 4 роки, остаточна вартість вкладу — 5000 грн, річ­ний відсоток за кредитами —20 %.

 

Розв’язування

У фінансовій практиці часто виникає задача, зворотна визначенню

..

Тобто,  теперішня вартість грошових коштів, якщо строк інвестування — 4 роки, остаточна вартість вкладу — 5000 грн, річ­ний відсоток за кредитами —20 %, становить за простою дисконтною ставкою 2777,78 грн., за складною процентною ставкою – 2411 грн.


Список використаних джерел

1.      Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 2001. – 286 с.

2.     Инвестиционно-финансовый портфель:  Книга инвест. менеджера / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993. – 344 с.

3.     Пересада А. А. Інвестиціний процес в Україні. — К.: Лібра, 2001. – 248 с.

4.     Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998. – 348 с.

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз задачі с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.