Інвест аналіз Управл _вест 1 В2

Задача

 

1. Задача 1. 3

 

2. Задача 2. 4

 

3. Задача 3. 5

 

4. Задача 4. 6

 

5. Задача 5. 7

 

6. Задача 6. 8

 

7. Задача 7. 9

 

Список використаних джерел. 13


1. Задача 1

 

За рахунок інвестиції розміром 10 млн. грн. здійснюється будівництво комплексу. Припускається, що ефективність інвестиції складе 15% від суми вкладення. За який термін вона окупиться, якщо на борг нараховується 10% річних ?

Розв’язання

Перший рік комплекс будується, тому не дає прибуток, але нараховуються 10% річних.

….

Проект окупиться за 12 років.

 

 


2. Задача 2

 

На створення резервного фонду розміром 1,5 млн. грн.. на протязі 3-х років виділяється 0,4 млн. щорічно. Яка повинна бути ставка, за якою на внески нараховуються відсотки для того, щоб фонд був створений.

Розв’язання

Нехай ставка буде х відсотків в рік, тоді в кінці першого року відсотки становитимуть

Отже, відсоткова ставка повинна бути не менше 20,5%

 

 

 

 

 

 


3. Задача 3

 

На суму у розмірі 150 тис. грн.. за період трьох місяців нараховуються відсотки за ставкою 50% річних. При темпі інфляції 10% на рік розрахуйте нарощену суму з урахуванням знецінювання, а також реальну прибутковість позичкової операції з урахуванням інфляції.

 

Розв’язання

18,281/150*100 = 12,187 відсотків.

 

 


4. Задача 4

 

Позика у розмірі 1 млн. грн.. видана терміном на 6 років під 14% річних. Для її погашення одноразовим платежем створюється фонд. На розміщенні у ньому кошти нараховуються відсотки за ставкою 15% річних. Необхідно розробити план погашення заборгованості за умови, що погасительний фонд створюється через два роки після видачі позички.

Розв’язання

Визначимо скільки потрібно віддати грошей в кінці 6 року.

5. Задача 5

 

Облігація номінальною вартістю 2 тис. грн.. викупається через 5 років за ціною, що перевищує номінальну на 5%. Облігація приносить 6% щорічного прибутку. Розрахункова ставка оцінки облігації – 7%. Визначити вартість і курс облігації.

 

Розв’язання

Обрахуємо прибутковість акції

..

Вартість становить 2,1 тис. грн.. Курс облігації 1 до 1,127.

 

 


6. Задача 6

Є дані по двох проектах:

Прибутковість, % проекту А

Ймовірність проекту А

Прибутковість, % проекту В

Ймовірність проекту В

12

0,2

12

0,4

15

0,3

15

0,3

18

0,4

16

0,2

19

0,1

35

0,1

 

 

 

 

 

Необхідно розрахувати:

А)середню очікувану прибутковість,

Б) стандартне відхилення

В) обґрунтувати вибір

Розв’язання

 обчислимо середню очікувану прибутковість

ніж за проектом Б (16 – 6,54, 16 + 6,54), але прийняти можна і проект А, і проект Б, бо збитків немає ні в одному, ні в іншому проекті.

 

 

 

7. Задача 7

 

Підприємству для розширення виробництва необхідні додаткові капітальні вкладення для здійснення проекту  планується використовувати кредит банку. На основі наступних даних розрахуйте:

1. Прогнозований чистий потік ( чистий прибуток) на період п’ять років.

 

2. Основні показники ефективності інвестицій (ставка дисконтування дорівнює ставці за кредитом)

3. Розробіть план погашення заборгованості і зробіть висновки про достатність прибутку підприємства для її погашення.

Є дані про виробничі потужності підприємства, що випускає шість видів продукції. (тис. шт..)

 

Продукція

Рік

Всього

1

2 

3

4

5

 

А

100

120

130

140

150

640

Б

75

75

80

90

100

420

В

15

17

18

19

20

85

Г

18

22

25

27

30

122

Д

15

20

22

24

25

100

Е

5

 5

5

5

5

25

Всего

228

259

280

305

330

1402

 

 


Вихід на проектну потужність за роками (в % для всіх видів продукції)

 

Варіант

 

Рік

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

2

 

90

 

90

 

95

 

95

 

100

 

Амортизація (дол. США)

 

180745

 

239645

 

214133

 

117813

 

10351

 

Об’єм кредитних ресурсів та умови погашення

 

. Вариант

Сумма кредита (дол. США)

Проценты за кредит (% головы*)

Условия погашения

Процентов

Основной суммы

2

1350000

15,0

ежегодно

З другого півріччя

 

Собівартість продукції (дол.. США)

 

продукція

Змінні витрати

Постійні витрати

Норматив рентабельності, %

Ціна без ПДВ

А

4,29

2,36

63,5

 

Б

3,61

1,65

14,0

 

В

7,48

0,55

14,3

 

Г

2,43

1,18

15,5

 

Д

23,43

7,87

11,8

 

Е

2,44

1,53

45,1

 

 

Розв’язання

Визначимо ціну продукції без ПДВ

..

 

отже, отриманий прибуток 695,9985 розподілимо 70,6443 на погашення відсотків,  все інше на погашення кредиту, а тому залишок за кредитом становить 470,962- (695,9985-70,6443) = -154,39

на третьому році інвестиції повністю окупляться і 154,39 тис. дол.. залишиться в розпорядженні підприємства.

 

 

 


Список використаних джерел

 

1.      Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 2001. – 286 с.

2.     Инвестиционно-финансовый портфель:  Книга инвест. менеджера / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993. – 344 с.

3.     Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990.- 348 с.

4.     Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

5.     Мескон М., Майкл А., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Под общ. ред. д. э. н. Л. И. Евсеенко. — М.: Дело, 1992. – 248 с.

6.     Пересада А. А. Інвестування — К.: КНЕУ, 2001. – 251 с.

7.     Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Лібра, 1996. – 146 с.

8.     Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998. – 348 с.

 

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз задачі с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.