Інвест аналіз Управл _вест 2 В2

Зміст

 

1. Задача 1. 3

 

2. Задача 2. 4

 

3. Задача 3. 5

 

4. Задача 4. 6

 

5. Задача 5. 8

 

6. Задача 6. 10

 

Список використаних джерел. 11


1. Задача 1

 

За рахунок інвестиції розміром 10 млн. грн. здійснюється будівництво комплексу. Припускається, що ефективність інвестиції складе 15% від суми вкладення. За який термін вона окупиться, якщо на борг нараховується 10% річних ?

Розв’язання

Перший рік комплекс будується, тому не дає прибуток, але нараховуються 10% річних.

Проект окупиться за 12 років.

 

 


2. Задача 2

 

Вексель був куплений за 150 днів до його погашення (d = 6%). Через 50 днів його реалізували по обліковій ставці 5,5%. Розрахуйте ефективність операції.

Розв’язання

Визначимо відсоток, за яким вексель був куплений

3. Задача 3

 

Припустимо, що через п’ять років Вам знадобиться грошова сума розміром 100 тис. грн.. З цією метою Ви вирішуєте купити облігації загальною вартістю 100 тис. грн.. і терміном погашення через три роки з щорічним прибутком по них 6%. Яка нинішня вартість цих облігацій (сучасна величина)?

Розв’язання

Вартість облігацій знайдемо за сумою, яку отримаємо в кінці строку погашення

….

4. Задача 4

 

Є два варіанта інвестиційного проекту А та Б, що характеризується наступними потоками платежів ( ставка відсотка – 15%):

А

-150

-50

150

150

200

200

Б

-250

-150

100

150

250

300

 

Визначити, який з варіантів ефективніший на підставі строку окупності (норматив рентабельності 10%)

Розв’язання

Визначимо строк окупності інвестиційного проекту А

Отже, строк окупності  інвестицій за проектом Б становить 5 років 5,5 місяців.

 

 

 

 


5. Задача 5

 

За даними банку про доходи, витрати та прибуток необхідно вставить дані , що пропущені.

Звіт про доходи, витрати на прибуток

Проценти та комісійні по кредитам

 

Платня за обслуговування депозитів клієнтів

 

Проценти по інвестиційним цінним паперам

45

Доходи за трастовими операціями

8

Інші процентні доходи

5

Інші операційні доходи

20

Разом процентних доходів

180

Всього непроцентних доходів

39

Всього процентних виплат

159

Заробітна плата працівникам

 

Чисте сальдо процентних доходів

 

Чисті витрати на приміщення та обладнання

7

Резерв для покриття збитків по позиках

122

Інші витрати

5

 

 

Всього непроцентних доходів

54

 

 

Чисте сальдо непроцентних витрат

 

 

Доход (збиток) до сплати податків —

Резерв для сплати прибуткових податків   2

Чистий дохід (збиток) –

Що буде з чистим доходом банку, якщо всі доходні статті збільшити на 100%, а всі витратні на 92%.


Розв’язання

 

Звіт про доходи, витрати на прибуток

Чистий дохід становить

438 – 408,96 = 29,04

 


6. Задача 6

 

Середні залишки кредитних ресурсів збільшилися у поточному періоді на 10%, а оборот по погашенню кредиту складає 150 млн. грн.., що на 20% більше, ніж у попередньому році. Визначити на скільки відсотків змінилась кількість оборотів кредитних ресурсів.

 

Розв’язання

Кількість оборотів кредитних ресурсів визначають, як відношення

Отже, кількість оборотів кредитних ресурсів зменшилась на

100% — 91,67% = 8,33%

 

 


Список використаних джерел

 

1.      Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 2001. – 286 с.

2.     Инвестиционно-финансовый портфель:  Книга инвест. менеджера / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993. – 344 с.

3.     Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990.- 348 с.

4.     Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

5.     Мескон М., Майкл А., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Под общ. ред. д. э. н. Л. И. Евсеенко. — М.: Дело, 1992. – 248 с.

6.     Пересада А. А. Інвестування — К.: КНЕУ, 2001. – 251 с.

7.     Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Лібра, 1996. – 146 с.

8.     Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998. – 348 с.

 

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз задачі с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.