Інвест аналіз Управл м_жн проектом

Зміст

 

1. Задача 1. 3

 

2. Задача 2. 5

 

3. Задача 3. 7

 

4. Задача 4. 8

 

5. Задача 5. 10

 

Список використаних джерел. 12


1. Задача 1

 

На підставі даних про прогнозований потік  двох проектів розрахувати IRR точним і приблизним методами (ставка дисконтування 20%). Порівняти отримані результати. Зробити висновки.

Рік

0

1

2

3

4

Чистий грошовий потік А, тис. дол.

— 150

— 150

150

150

150

Чистий грошовий потік В, тис. дол.

— 300

100

100

200

200

 

Розв’язування

 

Внутрішня норма доходності (IRR)                     

Отже, проект В варто реалізовувати, так як ставка дисконтування 20% менша за внутрішню норму доходності 29,5%. Проект А варто відхилити, так як ставка дисконтування 20% більша за внутрішню норму доходності 14,7%.


2. Задача 2

 

Кумулятивна облігація номіналом 100000 і терміном 4 роки, що приносить 10% річного доходу розміщена на ринку за курсом 90. За 2,5 роки до погашення її купили за 95000 дол. Через півроку  вона була реалізована за ціною 105000. Оцінити доходність даної операції, а також її погашення з моменту розміщення, з моменту покупки і продажу (у вигляді річної ставки складних відсотків). Зробити висновки.

 

Розв’язування

Модель оцінки вартості облігації з виплатою всієї суми відсотків при її погашенні має наступний вигляд:

Отже, операція купівлі-продажу облігації  доходна. Прибуток становить 6150 тис. дол.

 


3. Задача 3

 

Розрахувати обсяг виробництва, що забезпечить прибуток у розмірі 4500 тис. грн., якщо умовно постійні витрати складають 7500 тис. грн., ціна одиниці продукції – 2000 грн., перемінні витрати на одиницю продукції – 900 грн.

Оцінити рівень виробничого і фінансового важелів, якщо величина процентних платежів складає 25% від брутто прибутку.  Зробити висновки.

Розв’язок

Обсяг виробництва розрахуємо з виразу

Тобто для отримання прибутку підприємству потрібно виробляти на 11932 – 10902 = 1030 штук виробів більше ніж без податків.

 

4. Задача 4

 

Облігація номіналом 10000 грн., терміном розміщення 3 роки і купонна доходність 8% (купонний дохід виплачується 2 рази в рік) куплена за ціною 9500. Знайти прогнозний рівень ціни, використовуючи модифіковану дюрацію й опуклість, якщо прогнозується зниження доходності на 2 пп. Зробіть висновки.

Розв’язування

 

Модель оцінки вартості облігації з виплатою всієї суми відсотків при її погашенні має наступний вигляд:

Тобто ціна акції при зниженні доходності на 2 пп. ціна акції зменшиться з 9500 до 8375 грн. Отже, купивши акції за ціною 9500 підприємство втратить 9500 – 8375 = 1125 грн.


5. Задача 5

 

Ринкова ціна купленої акції 60 дол., страйк-ціна  опціону 65 дол., премія по опціону 5 дол. Розрахувати точку беззбитковості для інвестора, а також результат для інвестора при ціні 70 дол. Яку стратегію використовував інвестор? Зобразити графічно залежність результату даної фінансової операції від ринкової ціни акції для покупця і продавця опціону.

Розв’язування

 

Точка беззбитковості для інвестора буде при умові, що прибуток по опціону дорівнює 0, тобто

Рис. 5.1. Результат фінансової операції від ринкової ціни акції

 

 


Список використаних джерел

1.      Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 2001. – 286 с.

2.     Инвестиционно-финансовый портфель:  Книга инвест. менеджера / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993. – 344 с.

3.     Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990.- 348 с.

4.     Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

5.     Мескон М., Майкл А., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Под общ. ред. д. э. н. Л. И. Евсеенко. — М.: Дело, 1992. – 248 с.

6.     Пересада А. А. Інвестиціний процес в Україні. — К.: Лібра, 2001. – 248 с.

7.     Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Лібра, 1996. – 146 с.

8.     Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998. – 348 с.

 

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз задачі с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.