Задача про працю

Розрахувати показники ефективності використання трудових ресурсів та матеріального стимулювання працівників готелю. Дати пояснення

 

Розрахуємо показники діяльності готелю та занесемо в табл. 1.

Таблиця 1

Показники ефективності використання трудових ресурсів та матеріального стимулювання працівників готелю

п/п

Показники Од.

вим.

Поперед-

ній рік

Звітний

рік

Відх.

(+-)

Темп

росту %

1 Валовий дохід т. грн. 3500 3640 140 104
2 Чисельність працівників чол. 215 212 -3 98,60
3 Фонд оплати праці т. грн. 43000 46640 3640 108,47
4 Продуктив­ність праці т. грн. 16,279 17,170 0,891 105,47
5 Рівень фонду оплати праці % 8,14 7,80 -0,34 95,88
6 Середньоміся­чна зарплата 1  працівника грн.

 

200 220 20 110

 

Абсолютне відхилення  для всіх показників знайдемо як різницю між показником звітного року та показником минулого року.

Темп росту визначається як відношення двох порівнювальних рівнів в %. Він характеризує  скільки  %  порівнювальний рівень становить від рівня періоду, прийнятого за основу порівняння.

Тр = yп / yзв *100% .

Фонд оплати праці розрахуємо як добуток чисельності працівників та середньоміся­чної зарплати 1 працівника.

Для попереднього року ФОП = 215*200 = 43000 т. грн.

Для звітного року ФОП = 212*220 = 46640 т. грн.

Фонд оплати праці в звітному році зріс на 3640 т. грн. і становить 108,47 % відносно попереднього року.

Продуктив­ність праці характеризує який дохід припадає на 1 працівника.

Для попереднього року ПП = 3500 / 215 = 16,279 т. грн.

Для звітного року ПП = 3640 / 212 =  17,170 т. грн.

Продуктивність праці в звітному році зросла на 0,891 т. грн. і становить 105,47 % відносно попереднього року.

Як можна бачити з табл. 1 фонд оплати праці в звітному році зріс в більшій мірі ніж продуктивність праці.

Рівень фонду оплати праці характеризує скільки % становить валовий дохід від рівня фонду оплати праці.

Для попереднього року  3500 / 43000 * 100 %  = 8,14 %.

Для звітного року ПП = 3640 /  46640 * 100 % =  7,80 %.

Рівень фонду оплати праці знизився в звітному році на 0,34 % порівняно з попереднім роком.

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.