Аналіз МАУП задачі 23, 51. МАУП Анал кр в23

1. Задача 23

 

Визначити і проаналізувати вплив браку на обсяг виробництва продукції. Вихідні дані:

Показник 

 

Минулий рік, півріччя Звітний рік, півріччя
І II І II
Собівартість остаточно забракованих виробів і деталей, тис. грн. 10 

 

8 50 45
Виграти на виправлення браку, тис. грн.

 

 

16 

 

10 

 

Утримання із заробітної плати винуватців браку, тис. грн.

 

 

 

 

Вартість браку за ціною можливого використання, тис. грн.

 

 

 

 

 

Планова виробнича собівартість, тис. грн. 800 

 

960 

 

2200 

 

2000 

 

Обсяг випуску товарної продукції, шт. 1000 

 

1250 

 

2500 

 

2300 

 

 

Розв’язування

 

Визначимо втрати від браку

. . .

Отже, за рахунок браку найбільше зменшення обсягу виробництва продукції відбулося в  першому півріччі звітного року 64 шт. (2,55%), а найменше в першому півріччі минулого року 10 шт. (1%).

2. Задача 51

 

Відомі такі дані про підприємства концерну:

Номер підприємства 

 

Відсоток виконання плану реалізації продукції Ритмічність виробни­цтва продукції 

 

1 103,8 0,98
2 101,0 0,96
3 96,8 0,90
4 104,1 0,97
5 100,6 0,95
6 101,9 0,93
7 95,3 0,92
8 96,5 0,91
9 105,0 0,87
10 107,0 0,89
11 106,5 0,88
12 101,8 0,97

 

1. Скласти групову таблицю, де відбити залежність рівня вико­нання плану випуску продукції від ритмічності її виробництва з розбивкою на три групи:

а) до 0,9;

б) 0,91- 0,95;

в) понад 0,95.

2.  Розрахувати коефіцієнт парної кореляції, який показує залеж­ність результативного показника (відсоток виконання плану ре­алізації продукції) від факторного (ритмічність виробництва продукції).

3.  Вважаючи зв’язок наведених показників лінійним, скласти рів­няння регресії.

 

 

Розв’язування

1. Складемо групову таблицю, де відбити залежність рівня вико­нання плану випуску

продукції від ритмічності її виробництва з розбивкою на три групи:

. . .

Рівняння регресії набуде вигляду y = -10,811x + 111,719.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *