2 задачі Контр робота ФАнал_зу_В1

Зміст

 

2. Вирішити задачу з методичними поясненнями кожного етапу…….. 3

 

3. Задача…………………………………………………………………………………………… 6

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 20

 

Додатки………………………………………………………………………………………….. 21

2. Вирішити задачу з методичними поясненнями кожного етапу

Здійснити планування обсягу реалізації через побудову 3-х факторної регресійної моделі. Незалежними факторами є кількість працюючих, залишки короткострокової заборгованості та первісна вартість основних засобів. Планові величини по цим параметрам передбачаються відповідно такі: 35 чол., 470 тис. грн., 550 тис. грн. Здійснити перевірку через коефіцієнт кореляції на допустимість попарного використання факторів. Оцінити варіацію кожного фактору на предмет можливості його участі в модельному процесі та визначити аномальні спостереження.

 

№ спостереження
ТО Кільк прац КорЗаб ОФ перш
у х1 х2 х3
1 634 25 258 425
2 642 25 255 450
3 687 23 265 470
4 658 26 285 480
5 691 27 305 492
6 678 26 307 500
7
705
27
460
500
8 709 28 310 490
9 706 30 300 500
10 700 29 370 520
11 730 30 360 525
12 736 32 381 520
13 738 32 403 540
14 741 32 425 510

 

Розв’язування

 

1. Для визначення коефіцієнту варіації всіх змінних необхідно розрахувати відповідні стандартні відхилення і середні значення ряду (Коефіцієнт варіації = стандартне відхилення/середнє значення відповідного ряду).

2. Стандартне відхилення знаходиться через статистичну функцію СТАНДОТКЛОНП, а середнє значення — СРЗНАЧ.

. . .

Отже, рівняння регресійної моделі має вигляд

У = 280,7328 + 3,90353х1+ 0,090923х2+ 0,558895х3.

 

Планування виручки здійснимо через підстановку в отримане рівняння регресії планової величини рівня кількості працюючих, залишки короткострокової заборгованості та первісну вартість основних засобів.

Планові величини по цим параметрам передбачаються відповідно такі: 35 чол., 470 тис. грн., 550 тис. грн.

За таких величин  ТО = 280,7328 + 3,90353*35 + 0,090923*470 + 0,558895*550.

ТО  = 770,85.

3. Задача

 

Здійснити аналіз змін фінансового стану фінансової установи або підприємства, на якому працює студент, або на матеріалах якого виконує дипломну роботу. Порівняння має бути здійснено не менше ніж за два періоди. Аналіз кожної групи показників здійснити за допомогою наступних коефіцієнтів:

платоспроможності — коефіцієнти абсолютної і швидкої платоспроможності та поточного покриття;

ліквідності — тривалості обороту запасів, обороту дебіторської заборгованості, операційного циклу та обороту кредиторської заборгованості;

фінансової стабільності — коефіцієнти автономії, маневреності власного капіталу, фінансування, забезпеченості відсотків до сплати;

ділової активності — оборотності оборотних коштів, активів, коефіцієнт усталеності економічного зросту;

прибутковості — рентабельність активів, доходність власного капіталу, валова рентабельність оборотних активів та продаж;

ринкової активності (якщо підприємство, що аналізується,— акціонерне товариство)  — доход на акцію, доходність акції, цінність акції;

майнового стану — фондоємність, коефіцієнти оновлення, зносу, реальної вартості основних засобів в майні.

 

Розв’язування

Проведемо аналіз фінансового стану ВАТ “Полірем”.

При аналізі ліквідності ВАТ “Полірем” використаємо такі показники:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал). Визначається відношенням найбільш ліквідних активів (А1) до поточного кредиторській заборгованості підприємства (П1 + П2):

Кал = А1 / (П1 + П2).

За 2000 рік Кал = 775,26 / (1974,14 + 1742,86) = 0,208,

За 2001 рік Кал = 519,2 / (1882,1 + 908,6) = 0,187,

За 2002 рік Кал = 116,82 / (1661,44 + 1168,2) = 0,041,

. . .

Отже, фінансовий стан ВАТ “Полірем” в 2002 році покращився порівняно з 2001 та 2000 роками. Коефіцієнт фінансової незалежності в 2000 році складав 51,07%, у 2001 році — 56,25%, а в 2002 році – 64,15%, тобто зріс протягом 2000-2002 років на 13,08% у тому числі в 2002 році на 7,9%; коефіцієнт фінансової залежності навпаки зменшився за два роки на 13,08% у тому числі в 2001 році на 7,9%; коефіцієнт фінансового ризику відповідно також зменшився з 95,82% до 55,89% на 39,93%. Зростання коефіцієнта фінансової незалежності і зменшення коефіцієнтів фінансової залежності і фінансового ризику свідчать про більш стійкий фінансовий стан ВАТ “Полірем”, що склався на кінець 2002 року.

Прибутковість реалізації підвищилася в 2001 році порівняно з 2000 на 0,0017, а в 2002 році порівняно з 2001 на 0,0101 за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства в більшій мірі ніж зросла виручка від реалізації продукції підприємства. Рівень прибутковості загального капіталу зріс у 2001 році на 0,0174, а в 2002 році порівняно з 2001 на 0,0163 за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства в більшій мірі ніж зросла середня вартість загального капіталу підприємства. Також зросли показники прибутковості власного й оборотного капіталу.

Майновий стан підприємства в 2002 році покращилося в порівнянні з 2001 роком. У 2002 році надходження основних засобів складає 944 тис. грн. у порівнянні 94,4 тис. у 2001 році. У 2002 році значення вартості  основних  засобів  на кінець року складає 4283,4 тис. грн., що на 908,6 тис. грн. більше чим у 2001 році. Ці фактори приведуть до зростання коефіцієнта відновлення основних засобів на 0,19. При цьому термін відновлення основних фондів зменшиться з 35 років до 3,58 роки. У 2002 році основні фонду мали меншу віддачу чим у 2000 році. У 2001 році фондоємність  зросла на 0,013 за рахунок збільшення вартості основних фондів у більшій мірі ніж виручка від реалізації продукції.

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *