2 задачі з аналізу

Задача 12.

Проаналізувати вплив на  обсягу товарообігу підприємства зміни середньої вартості основних фондів та ефективності їх використання згідно приведених даних.

Таблиця 5.

 

Показник

Період
Базисний Звітний
На 

початок

На 

кінець

На 

початок

На 

кінець

Товарообіг , тис. грн. 

Залишок основних фондів,

У тому числі:

Будівлі і споруди

Обладнання

інші

 

46,3

8,9

0,5

7028 

46,3

9,2

0,3

 

46,3

9,2

0,3

7122 

46,3

11,0

0,6

Рішення.

Знаходимо показник  ефективності використання основних засобів – фондовіддачу (f) :

Т=f Ф ;    f =Т/ Ф;

Де Т – товарообіг у грошовому вираженні;

Ф – середня первісна вартість основних фондів за період.

Базисний рік:

Фондовіддача будівель та споруд:

f = 7028 / 46,3 = 151,79.

Фондовіддача обладнання :

f = 7028 / 9,05 = 776,57.

Фондовіддача інших основних засобів:

f = 7028 / 0,4 = 17570.

Звітний  рік :

Фондовіддача будівель та споруд:

f = 7122 / 46,3 = 153,82.

Фондовіддача обладнання :

f = 7122 / 10,1= 705,148.

Фондовіддача інших основних засобів:

f = 7122 / 0,45 = 15826,6.

Знаходимо абсолютні і відносні відхилення та заповнюємо таблицю  .

Таблиця  6     (узагальнююча)

Показник Бук- 

ва

Період Відхилення
Базис Звітний Абсол. віднос.
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3*100
Товарообіг , тис. грн. 

Залишок основних фондів,

У тому числі:

Будівлі і споруди

Обладнання

Інші

Фондовіддача:

Будівлі і споруди

Обладнання

Інші

Т 

а

в

с

fa

fb

fc

7028 

46,3

9,05

0,4

151,79

776,57

17570

7122 

46,3

10,1

0,45

153,82

705,148

15826,6

94 

0

1,05

0,05

2,03

-71,42

1743,4

1,34 

0

11,6

12,5

1,34

-9,19

-9,92

Методом ланцюгових підстановок отримуємо :

Т0 = а0 * f а0= 46,3 * 151,79 = 7028;

Т01 = а1* f а0= 46,3 * 151,79 = 7028;

Т1 = а1 * fа1 = 46,3 * 153,82 = 7122;

DТа =Т01— Т0 = 7028-7028 = 0;

DТfa = Т1 – Т01 = 7122-7028 = 94;

DТ = Т 1 — Т 0= 7122-7028  =DТа + DТfa =  94.

Т0 = в0 * fв0= 9,05* 779,57 = 7028;

Т01 = в1* f в0= 10,1 * 776,57 = 7843,357;

Т1 = в1 * fв1 = 10,1* 705,148 = 7122;

DТв =Т01— Т0 = 7843,357-7028 = 815,357;

DТ= Т1 – Т01 = 7122- 7843,357= -721,357;

DТ = Т 1 — Т 0= 7122-7028  =DТв + DТ=  94.

Т0 = с0 * fс0= 0,4* 17570 = 7028;

Т01 = с1* f с0= 0,45 * 17570 = 7906,5;

Т1 = с1 * fс1 = 0,45* 15826,6 = 7122;

DТс =Т01— Т0 = 7906,5 -7028 = 878,5;

DТ= Т1 – Т01 = 7122- 7843,357= -784,5;

DТ = Т 1 — Т 0= 7122-7028  =DТс + D Т=  94.

Вивід: Обсяг товарообігу збільшився на 94 тис. грн. Це відхилення відбулося під впливом слідуючих факторів: збільшення фондовіддачі  будівель і споруд на 2,03; збільшення вартості обладнання на 1,05 тис. грн. привело до збільшення товарообігу на 815,357 тис. грн. і до його зменшення в зв”язку із зменшенням фондовіддачі на –721,357;

збільшення вартості інших основних засобів  на 0,05 тис. грн. Привело до збільшення товарообігу на 878,5 тис. грн. і до його зменшення в зв”язку із зменшенням фондовіддачі на –784,5.

Задача 19.

Проаналізувати вплив на продуктивність праці зміни штату працівників роздрібної торгівлі на основі таких даних.

Таблиця7.

Показник Період
базисний звітний
Роздрібний товарообіг, тис.грн. 

Середньоспискова чисельність

Працівників, чол.

Всього

Втому числі оперативних праців.

З них продавців

253000 

820

710

640

240150 

800

708

638

Рішення.

Зростання продуктивності праці :  Іпт = ПТотч / ПТбаз*100.

Виконуємо необхідні обчислення і заповнюємо таблицю

Базисний рік :

Продуктивність праці загальна:

ПТ = 253000 / 820 = 308,54 на 1 робітника.

Продуктивність праці оперативних працівників:

ПТ = 253000 / 710 = 356,34;

Продуктивність праці продавців:

ПТ = 253000 / 640= 395,31.

Звітний рік :

Продуктивність праці загальна:

П Т= 240150 / 800 = 300,18;

Продуктивність праці оперативних працівників:

ПТ = 240150 / 708= 339,19;

Продуктивність праці продавців:

П Т= 240150 / 638 = 376,41.

Зростання загальної продуктивності праці: Іпт = 300,18/ 308,54 *100= 97,3%  , тобто продуктивність в звітному році зменшилася на 2,7%.

Зростання продуктивності праці оперативних працівників:

Іпт = 339,19/356,34*100= 95,2%  , тобто продуктивність в звітному році зменшилася на 4,8%.

Зростання продуктивності праці продавців:

Іпт = 376,41/395,31*100= 95,2%  , тобто продуктивність в звітному році зменшилася на 4,8%.

Таблиця8 ( узагальнююча)

Показник Бук- 

ва

Період Відхилення
Базис Звітний Абсол. віднос.
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3*100
Товарообіг , тис. грн. 

Середньоспискова чисельність

Працівників, чол.

Всього

В тому числі оперативних праців.

З них продавців

Продуктивність праці:

Загальна

Оперативних працівн.

продавців

Т 

а

в

с

d

e

f

253000 

820

710

640

308.54

356,34

395,31

240150 

800

708

638

300,18

339,19

376,41

-12850 

-20

-2

-2

-8,35

-17,15

-18,9

-5,07 

-2,43

-0,28

0,31

-2,71

-4,81

-4,78

Вивід: в звітному році відбулося зменшення товарообігу на 12850тис.грн. під впливом таких факторів: а) зменшення чисельності працівників   800*300,18=240150;

820* 300,18 = 246164;

246164 – 240150 = 6014 – приріст зниження за рахунок чисельності;

б) зменшення за рахунок зниження продуктивності праці 820* 8,34 = 6836.   Звідси зменшення товарообігу  6014+6836 = 12850 тис. грн.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *