3 задачі з аналізу

Задача 14

Проанализировать уровень обеспеченности товарооборота предприятия товарными ресурсами и эффективность их использо­вания исходя из приведенных данных.

 

Показатель Период
базисный отчетный
Запасы товаров на начало периода 

Поступление товаров

Другое выбытие

Запасы товаров на конец периода

3600 

27800

33

2850

2850 

32650

40

3320

 

Розв’язування.

 

  1. Розрахуємо товарообіг:

Базисний період:

3600 + 27800 – 33 – 2850 = 28517

Всього вибуло : 28517 + 33 = 28550,

звітний період:

2850 + 32650 – 40 – 3320 = 32140

Всього вибуло : 32140 + 40 = 32180.

  1. Як бачимо товарообіг в звітному періоді значно зріс, а саме

32140/28517 = 1,127,

тобто становить 112,7%.

  1. Інше вибуття:

40/33 = 1,246, тобто зросло на 124,6%,

Поступлення:

32650/27800 = 1,174, тобто 117,4%.

Як бачимо товарообіг зріс на 112,7%, а поступлення товарів на 117,4%. Тобто є ще недоліки в плануванні надходжень товарів. В даному випадку

117,4% — 112,7% = 4,5% покривалось за рахунок товарних запасів.

4. Оскільки запаси товарів досить відрізняються на початок кожного періоду (3600, 2850, 3320), то це свідчить про те, що на підприємстві існують окремі недоліки в організації торгівлі.

Нерівномірність в базисному та звітному періоді може бути викликана  такими  причинами:

Недостатньо обґрунтованим розподілом плану товарообігу між  підрозділами підприємства без повного обліку особливостей розвитку галузі в динаміці, сегменту ринку, купівельної спроможності населення, попиту на окремі товари.

 

Задача 17

Определить степень влияния элементов товарного баланса на объем реализации товаров балансовым методом исходя из приве­денных данных.

млн.грн.

Показатель План Факт
Запасы товаров на начало периода 

Поступление товаров

Другие выбытия

Запасы товаров на конец периода

350 

20000

5

300

450 

20300

8

480

 

Розв’язування.

 

  1. Підрахуємо товарообіг:

За планом

350 + 20000 – 5 – 300 = 2045 млн. грн.,

фактично

450 + 20300 – 8 – 480 = 20262 млн. грн..

Отже,

План                        Факт

1) реалізація товарів            20045                       20262

2) надходження                    20000                       20300

3) середні запаси                    325                           465

 

Зміна товарообігу:

20262 – 20045 = 217 млн. грн..

На це вплинули:

— надходження

20300 – 20000 = 300 млн. грн.;

— відхилення запасів товарів на початок року

450 – 350 = 100  млн. грн.,

— відхилення запасів товарів на кінець року

480 – 300 = 180 млн. грн..

— відхилення за рахунок вибуття

8 – 5 = 3 млн. грн.

Отже,

217 = 100 + 300 – 180 – 3.
3. Задача

Приведено дані, що характеризують динаміку валової (товарної) продукції за ряд років:

Найменування продукції Роки
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й
Валова (товарна) продукція, тис.грн.. 410,4 413,0 511,0 520,0 453,0 522,0 500,6 490,0

 

На підставі приведених даних потрібно визначити:

1. Базисні, ланцюгові і середні темпи росту валової товарної продукції.

2. Коефіцієнт кореляції, що визначає залежність випуску валової (товарної) продукції від часу.

3. Вважаючи форму зв’язку цих показників лінійною, побудувати рівняння регресії (динамічна модель).

4. Визначити, як змінюється в середньому випуск продукції за рік.

5. Скласти розробну й узагальнюючу таблиці, виконати перевірку вірності побудови рівняння регресії, проаналізувати обчислені показники.

 

Розв’язування.

1.Темп зростання визначається як відношення двох порівнювальних рівнів ряду в %. Він характеризує  скільки  %  порівнювальний рівень становить від рівня періоду, прийнятого за основу порівняння.

 

базисний Трб = yi / yбаз *100%                                             (3.1)

ланцюговий Трл = yi / yі-1 *100%                                        (3.2)

розрахуємо дані та занесемо в таблицю 3.2.

 

Таблиця 3.2.

Темпи  зростання

Роки 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й
Трб 100,63 124,51 126,71 110,38 127,19 121,98 119,4
Трл 100,63 123,73 101,76 87,11 115,23 95,9 97,88

 

Середній коефіцієнт зростання  :

( 3.3 )

Середній темпи росту:

 

Трср= *100% = 1,026*100% = 102,6 %.

 

2.  Обчислимо коефіцієнт кореляції як корінь квадратний з  коефіцієнта детермінації (R2):

 

R2 = cov(x,y) / s2x s2y ,                                                                  ( 3.4 )

 

де  cov(x,y) = Sxiyi / n — xср yср –                                                    ( 3.5 )

коваріація значень {xi},  {yi},

хср =  (1+2+3+4+5+6+7+8) / 10 = 4,5,

yср =  (410,4+413+511+520+453+522+500,6+490) / 8 = 477,5

cov(x,y) = (1*410,4+2*413+3*511+4*520+5*453+6*522+7*500,6+8*490) / 8 –

— 4,5*477,5 = 2208,825 – 2148,75 =  60,075.

 

s2x =  Sx2i / n — xср 2 –                                                                        ( 3.6 )

дисперсія значень {xi},

s2x =  (1*1 + 2*2 + 3*3 + 4*4 + 5*5 + 6*6 +7*7 + 8*8  / 8 – 4,5*4,5 =

= (1 + 4 +  9 + 16 + 25 + 36 + 49 +64) / 8 – 20,25 = 5,25.

 

s2y=  Sy2i / n — yср 2 ( 3.7 )

s2y =  (410,4*410,4 + 413*413 + 511*511 + 520*520 + 453*453 +

+ 522*522 +500,6*500,6 + 490*490 ) / 8 – 477,5*477,5 =

= 229863,94 – 228006,25 = 1857,69,

 

R2 =60,075/(5,25*1857,69) = 0,0062,

Обчислимо коефіцієнт кореляції rxy

rxy = ?R2 = 0,078.

 

3. Вважаючи форму зв’язку цих показників лінійною, побудуваємо рівняння регресії :

y = a1x + a0, методом найменших квадратів обчислимо значення параметрів a1 та  a0:

a0 = yср — a1xср ,                                                                                    ( 3.8 )

 

та  a1 = cov(x,y) / s2x ,                                                                        ( 3.9 )

 

a1 =  60,075/ 5,25 = 11,443 ,

a0 = 477,5 – 11,443*4,5 = 426,01

рівняння регресії буде:

y = 11,443x + 426,01.

 

4. Згідно графіка регресії в середньому випуск продукції зростає кожен рік на 11,443 тис. грн..

5. Розрахуємо валову продукцію згідно з рівнянням регресії

y = 11,443x + 426,01 (таблиця 3.3) та проаналізуємо обчислені показники в порівнянні з практичними даними

 

Таблиця 3.3.

Валова продукція

Найменування продукції Роки
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й
Валова (товарна) продукція, тис. грн.. 410,4 413,0 511,0 520,0 453,0 522,0 500,6 490,0
y = 11,443x + 426,01- валова (товарна) продукція, тис. грн.. 437,45 448,9 460,34 471,78 483,23 494,67 506,11 517,55

 

На основі лінійної регресії y = 11,443x + 426,01 валова продукція на протязі восьми років зростає від 437,45 тис. грн. в 1-му році до 517,55 в 8-му.

Практичні дані ж показують, що валова продукція зростала з 1-го до 4-го року, в 5-й рік був спад, в 6-й рік ріст, а в 7-му та 8-му роках також спад.

Регресія має слабку щільність зв’язку між валовою продукцією та роками.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *