Аналіз МАУП задачі 2, 32, 50 МАУП кр в2

2. Задача 2

 

За даними бухгалтерського балансу (див. додаток) розрахувати і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства: коефіцієнта участі власних і довгострокових позич­кових коштів у матеріальних запасах; коефіцієнта незалежності (концентрації власного капіталу). Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підпри­ємства.

Розв’язування

 

Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власними коштами розраховується відношенням суми власних оборотних коштів до матеріальних запасів.

. . .

Одним з важливих показників, що характеризують фінансову стійкість  підприємства, є коефіцієнт незалежності:

 

 

На початок звітного періоду

КН = 3780,7/6193,4 = 0,61.

На кінець звітного періоду

КН = 4066,3/6789,7 = 0,599.

.Оптимальним для цього показника є його значення 0,5. Для нашого підприємства він є в межах норми. Коефіцієнт незалежності на кінець року зменшився на 0,61 – 0,599 = 0,011 за рахунок збільшення поточних зобов’язань підприємства підприємства.

3. Задача 32

Підприємство виготовляє пилососи і реалізує їх за ціною 400 грн. за одиницю. Витрати підприємства на виробництво продук­ції такі: змінні на одиницю продукції — 270 грн., загальні постійні — 3600 грн. Визначити:

1) за якого обсягу реалізації продукції підприємство досягне беззбитковості;

2) за якого обсягу реалізації продукції буде отримано прибуток у розмірі 1000 грн;

3) розмір прибутку при обсязі реалізації 800 пилососів.

 

Розв’язування

Визначення точки беззбитковості здійснюється розрахун­ковим і графічним способами. При розрахунковому методі вико­ристовують наступну формулу:

. . .

3) розмір прибутку при обсязі реалізації 800 пилососів.

PR = 800*(400 – 270) – 3600 = 100400 грн.

4. Задача 50

 

За наведеними в таблиці даними визначити результативний показник, виявити вплив усіх можливих факторів на зміну результа­тивного показника, а також позитивні та негативні зміни факторів. З’ясувати резерви поліпшення господарювання.

Показник

 

Минулий рік Звітний рік
План Факт План Факт
Середньорічна вартість основних виробничих засобів, тис. грн. 

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

 

1850 

 

43

 

1920 

 

40

 

1900 

 

40

 

1890 

 

44

 

 

Розв’язування

 

Фондовоозброєність знаходиться відношенням середньорічної вартості основних виробничих засобів до числа робітників. Вона відображає міру забезпеченості працівників засобами праці (основними фондами).

. . .

В звітному році фондоозброєність зменшилася на — 4,55 тис. грн. за рахунок:

— зменшення  вартості основних виробничих засобів на 0,4735 тис. грн.,

— збільшення чисельності працівників на 4,0735 тис. грн.

Важливою умовою подальшого підвищення ефективності використання основних виробничих фондів є впровадження і вдосконалення комплексної системи управління використанням і відтворюванням основних фондів. Ця система дасть можливість контролювати темпи розвитку виробництва, рівень основних фондоутворюючих показників, облік витрат на ремонт і утримання основних фондів, координувати процеси оновлення і відтворювання основних фондів.

Нове або реконструйоване обладнання буде забезпечувати підвищення одиничної потужності проти діючого обладнання, поліпшення якості, збільшення корисних об’єктів, швидкостей вантажопідйомності, електронасиченості і інших технічних параметрів зростання продуктивності праці і фондовіддачі обладнання.

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *