Задача 16_5

Задача 16

 

На основі даних підприємства визначити залежність отриманого прибутку від обсягу реалізованої продукції, використавши метод кореляційно-регресійного аналізу, за умови, що форма зв’язку є лінійною. Оцінити отримане рівняння регресії. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних.

Показник

Порядковий номер року

1 2 3 4 5 6
Обсяг реалізації 3891 4179 4091 4314 4309 4402
Прибуток 154 165 162 171 169 173

 

Розв’язування

  1. За допомогою Microsoft Exсel знайдемо коефіцієнт кореляції. Скористаємося функцією КОРРЕЛ.

1.

Як бачимо коефіцієнт кореляції 0,996103. Це свідчить, що між  обсягом реалізації та прибутком існує досить висока щільність зв’язку.

2. Вважаючи зв’язок наведених показників лінійним, складемо рівняння регресії залеж­ності результативного показника (прибуток) від факторного (обсяг реалізації). Виконаємо побудову регресії за допомогою пакету Аналізу даних Регресія Microsoft Exсel.

. . .

Рівняння регресії набуде вигляду y = 0.037x + 9.055.

 

Розрахуємо за рівнянням регресії розрахунковий прибуток

Обсяг реалізації Прибуток Розрахований прибуток
3891 154 153,022
4179 165 163,678
4091 162 160,422
4314 171 168,673
4309 169 168,488
4402 173 171,929

 

Отже, як видно з розрахунків регресія досить точно відтворює залежність отриманого прибутку від обсягу реалізації.

Задача 5

 

На основі даних підприємства визначити вплив на продуктивність праці одного працюючого факторів, що пов’язані зі змінами в структурі чисельності працівників підприємства, використавши метод ланцюгових підстановок. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показник Один. вим. фіз. велич Базисний період Звітний період
1. Обсяг тис. грн. 245290 252736
2. Середньоспискова чисельність працівників, у т.ч.: працівників чол. 1240 1262
підрозділів чол. 996 994
з них: робітників чол. 728 725

 

Розв’язування

1.Обчислимо  продуктивність праці одного працюючого, як відношення обсягу до середньоспискової чисельності працівників.

. . .

Продуктивність в порівнянні з базисним періодом в звітному зросла на 348,60137 — 336,93681 = 11,66456 (тис.грн/чол), в тому числі

за рахунок зростання обсягу

252736/728 — 245290/728= 10,228021,

за рахунок зростання середньоспискової чисельності працівників

252736/725 — 252736/728 = 348,60137 — 347,16483 = 1,43654

Перевірка

11,66456 = 10,22802 + 1,43654

Отже, в кожному з випадків зростання продуктивності відбулось значно за рахунок обсягу випуску продукції.

 

 

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *