Інвест аналіз _нвестування Розр робота1 В11

Зміст

 

1. Задача 1. 3

 

2. Задача 2. 4

 

3. Задача 3. 6

 

4. Задача 4. 7

 

Список використаних джерел. 10


1. Задача 1

 

Знайти майбутню вартість аннуїтету на кінець Xроку, якщо перших У роки надходження становили по А грн. А починаючи з Б року і доXроку, надходження становили по Н грн.

Варіант

X

У

А

Б

Н

11

16

4

300

12

300

 

 

Розв’язування

Знайдемо майбутню вартість аннуїтету на кінець 16року, якщо перших

Отже, майбутня вартість аннуїтету на кінець 16року складе 2400 грн.

 

 


2. Задача 2

 

Визначте математично та графічно чи буде збитковим проект, якщо витрати на одиницю продукції збільшаться на Xвідсотків. При цьому ціна одиниці виробу складає Р грн. Постійні витрати на рік становлять РС грн., а змінні на одиницю продукції УС грн., плановий прибуток підприємства складає У грн.

Варіант

X

Р

РС

УС

У

11

16

41

23000

37

57000

 

Розв’язування

Кількість реалізованої продукції визначимо з виразу:

У = Р *К – УС *К – РС,

Отже, якщо витрати на одиницю продукції збільшаться на 16відсотків, то проект стане збитковим, так як збиток складе 61400 грн. при виробництві 20000 одиниць продукції.

 

3. Задача 3

 

Визначіть середньозважену вартість капіталу та оцініть фінансову привабливість проекту, якщо відомо наступне:

Банківська позика становить X тис. грн. під У%, сума по акціям А тис. грн., під С %, нерозподілений прибуток — К тис, грн., ціна якого – М%. Внутрішня норма доходності становить І %.                                                          

Варіант

X

У

А

С

К

М

І

11

340

16

590

9

700

11

19

 

Розв’язування

 

Середньозважена вартість капіталу

Отже, середньозважена вартість капіталу становить 11,3% та проект є фінансово привабливим.

 

 

 


4. Задача 4

 

1. Оцініть ефективність проекту за наступними критеріями:

NPV.

— РI.

— РР.

А також визначити IRR проекту (NPVі >0, NPVі <0). і та і брати довільно Зробити відповідні висновки щодо привабливості проекту, якщо відома ставка дисконтування I%, темп інфляції — Т%.

 

Роки

0

1

2

3

4

Т

I

Варіант

Витрати

11

480

300

0

190

30

4

19

Розв’язування

 

Чиста приведена вартість (NPV)

Отже,  за визначеними критеріями проект є не ефективним.

    


Список використаних джерел

1.     Гайдис Н. М. Інвестування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л., 2002. — 271с.

2.     Гончаров А. Б. Інвестування: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. — 240с.

3.     Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченько О.Г. Інвестування: Навчальний посібник. – Ірпінь, 2001. – 377с. 

4.     Мойсеєнко І. П. Інвестування: Навч. посібник. — К. : Знання, 2006. — 490с.

5.     Пересада А. А. Інвестування: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 252с.

 

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *