2 Задачі Задач2

 

1. Задача 1

 

Наведено дані, що характеризують розмір виторгу від реалізації товарної продукції промислового підприємства за рік, а також середні залишки оборотних коштів:

Показники Попередній період План Звітний період
Виторг від реалізації продукції 22606 22867 23108
Середні залишки оборотних коштів 6608 6639 6700

 

На підставі наведених даних потрібно:

1. Визначити коефіцієнт оберненості оборотних коштів (в обертах).

2. Визначити оборотність оборотних коштів у днях (тривалість одного оберту).

3. Методом ланцюгових підстановок і інтегрального методу виміряти вплив на зміну оберненості оборотних коштів у звітному періоді в порівнянні з планом і попереднім періодом наступних факторів:

а) зміни виторгу від реалізації товарної продукції;

б) зміни середніх залишків оборотних коштів.

4. Скласти узагальнюючу таблицю і проаналізувати обчислені показники та написати висновки.

 

Розв’язування

 

1. Визначимо коефіцієнт оберненості оборотних коштів (в обертах), як відношення виручки від реалізації продукції до середніх залишків оборотних коштів.

2. Визначимо обертовість оборотних коштів у днях (тривалість одного оберту), як відношення тривалості періоду (365 днів) до коефіцієнту оберненості оборотних коштів.

. . .

Кількісно вплив факторів при розрахунку інтегральним методом відрізняється від двох попередніх через те, що в разі застосування інтегрального методу результати не залежать від послідовності підстановок і від розташування складових у формулі О = ВР/ОК, а додатковий приріст обсягу випуску продукції, який утворився від взаємодії факторів розподілився між ними порівну.

2. Задача

 

Приведено дані, що характеризують динаміку валової (товарної) продукції за ряд років:

Найменування продукції Роки
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й
Валова (товарна) продукція, тис. грн.. 513,4 515,0 518,0 520,0 523,0 525,0 524,6 528,0

 

На підставі приведених даних потрібно визначити:

1. Базисні, ланцюгові і середні темпи росту валової товарної продукції.

2. Коефіцієнт кореляції, що визначає залежність випуску валової (товарної) продукції від часу.

3. Вважаючи форму зв’язку цих показників лінійною, побудувати рівняння регресії (динамічна модель).

4. Визначити, як змінюється в середньому випуск продукції за рік.

5. Скласти розробну і узагальнюючу таблиці, виконати перевірку вірності побудови рівняння регресії, проаналізувати обчислені показники.

 

 

Розв’язування

1. Розрахуємо базисні, ланцюгові і середні темпи росту валової товарної продукції.

Базисний  Тр = yi / yбаз *100%                                           (2.1),

ланцюговий Тр = yi / yі-1 *100%                                        (2.2).

 

. . .

Рівняння регресії набуде вигляду y = 2,0738x + 511,5429.

Виконаємо перевірку вірності побудови рівняння регресії

Роки Валова (товарна) продукція, тис. грн.. Розрахунок валової продукції
1 513,4 513,6167
2 515 515,6905
3 518 517,7643
4 520 519,8381
5 523 521,9119
6 525 523,9857
7 524,6 526,0595
8 528 528,1333

 

Отже, як видно з розрахунків регресія досить точно відтворює залежність валової продукції від часу.

Запись опубликована в рубрике аналіз задачі с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *