Інвест аналіз НАУ Проектне ф_нансування Задача 5

Зміст

 

Задача 5. 3

 

Список використаних джерел. 13


Задача 5

 

Металургійний завод звернувся до регіональної установи Укрпромінвестбанку з проханням надати йому дострокову позичку на технічне переозброєння киснево-конверторного цеху.

Відомо, що повна кошторисна вартість цього інвестиційного проекту визначена в 1180 мли. грн.; технічне переозброєння повинно початися в січні наступного і завершитися через 24 місяці; фінансування проекту проводитиметься за рахунок власних коштів заводу (370 мли. грн.) та банківського кредиту.

Банк, отримавши від заводу необхідні документи, встановив таке:

1) проект передбачає значне збільшення виробництва і реалізації продукції;

2) продукція є конкурентоспроможною, забезпечена ринком збуту і відповідає державним пріоритетам;

3) очікуваний прибуток від реалізації продукції забезпечує зростання надходжень до бюджету та гарантує повернення позички і сплату відсотків за користування ним.

Відомо також, що: прибуток заводу після завершення проекту має становити 620 млн. грн.; до початку переозброєння він становив лише 350 млн. грн.; амортизаційні відрахування по основних фондах цеху становили відповідно 260 млн. грн.. і 120 млн. грн.; погашення заборгованості банку за рахунок прибутку повинно початися через три місяці після закінчення проекту.

Треба визначити:

1) розмір довгострокового кредиту та строк його окупності;

2) строки кредитування (загальний строк користування кредитом, строк його використання і погашення).

Треба відповісти письмово на такі питання:

1) як формуються ресурси комерційних банків для довгострокового кредитування;

2) як оформляється довгостроковий кредит комерційними банками;

3) хто дає дозвіл на довгострокове кредитування;

4) як використовується довгостроковий кредит позичальником;

5) як визначається плата за користування довгостроковим кредитом в умовах інфляції;

6) в яких напрямках комерційні банки контролюють позичальників, надаючи їм довгостроковий кредит;

7) які пільги надає НБУ комерційним банкам, що кредитують підприємства на інвестиційні цілі строком більше одного року.

 


Розв’язування

1. 1) Розрахунок повного строку кредиту:

ПСк = Пв + Плп + СПк,   

де ПСк — повний строк кредиту;

Плп — пільговий період;

елементи: організація аукціону, визначення учасників аукціону, визначення ціни кредитних ресурсів та порядок задоволення заявок, вимоги до учасників, обмеження результатів аукціону, його оформлення та відпо­відальність за кредитами отриманими з аукціону НБУ (табл. 1).


Таблиця 1

Елементи кредитування через кредитні аукціони

Організація

Учасники

Ціна

Загальне керівництво здійснює Аукціонний комітет, персональний склад якого визначає та затверджує правління НБУ. Проводиться пері­одично. Дату аукціону, обсяг кредитів, строк та цілі визначає правління НБУ. Повідомлення про аукціон надсилається не пізніше 10-ти днів до дня проведення

Єдиним продавцем є НБУ. Покупці: банки, що виконують установлені НБУ економічні нормативи, своєчасно подають звітність і повертають раніше отримані кредити. На аукціон не допускають філії банків та банки, що діють менше 1 року

Початкову процентну ставку визначає правління НБУ. Заявки задовольняють у міру зниження запропонованої за них процентної ставки, починаючи з найвищої

Обмеження

Оформлення

Відповідальність

Один банк не може одержати більше 50% запропонованого обсягу кредитів на кредитному аукціоні. Сума заборго­ваності за кредитами НБУ з урахуванням поданої заявки не повинна перевищувати 5-ти кратного розміру власного капіталу банку, розрахованого на основі останнього балансу

На задоволені заявки банки отримують свідоцтво про купівлю кредитів. Воно є основою для оформлення у регіональному управлінні НБУ кредитної угоди. Після її оформлення управління НБУ переказує кредит на коррахунок банку

 

Банки повинні своєчасно повертати кредити, придбані на аукціонах. Для контролю за цим укладається договір про забезпечення повернення отриманих кредитів. Придбані кре­дити не повинні призво­дити до порушення встановлених еконо­мічних нормативів

 


Список використаних джерел

 

1.     Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна  політика: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с.

2.     Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 2001. – 286 с.

3.     Инвестиционно-финансовый портфель:  Книга инвест. менеджера / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993. – 344 с.

4.     Пересада А. А. Інвестування — К.: КНЕУ, 2001. – 251 с.

5.     Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Лібра, 1996. – 146 с.

6.     Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998. – 348 с.

 

 

Запись опубликована в рубрике Інвестиційний аналіз, аналіз задачі, аналіз контрольні роботи с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *