Головна Програма для самостійного проведення аналізу Підручники з аналізу Статті з аналізу Додатковий дохід Кредитка

Статті та текстові матеріали з аналізу

1. Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві.

2. Моделювання, види моделей, що застосовуються в економічному аналізі.

3. Поняття  та  методологічні  принципи  організації проведення аналізу діяльності підприємства.

4. Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності підприємства.

5. Характеристика етапів аналізу основних показників ефективності виробництва.

6. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.

7. Принципи організації інформаційного забезпечення економічного аналізу в умовах застосування ПЕОМ.

8. Методика аналізу фінансових результатів роботи підприємства.

9. Аналіз матеріальних витрат.

10. Вимоги, яким має відповідати система інформації, обліку та звітності.

11. Класифікація методів економічного аналізу.

12. Характеристика предмета "Теория экономического анализа".

13. Организация, содержание и методика функционально-стоимостного анализа.

14. Хозяйственная деятельность как управляемая система и объект экономического анализа.

15. Задачи анализа затрат на производство продукции.

16. Зміст і задачі економічного аналізу.

17. Організація, зміст і методика перспективного аналізу господарської діяльності.

18. Методи аналізу пропорційності соціально-економічного розвитку господарського об’єкта.

19. Резерви підвищення ефективності виробництва та їх класифікація.

20. Показники технічного рівня виробництва.

21. Фондовіддача і виявлення резервів її підвищення.

22. Поділ аналізу за суб’єктами на зовнішній та внутрішній.

23. Класифікація внутрішнього економічного аналізу за суб’єктами.

24. Класифікація методів економічного аналізу. Сутність і призначення факторного аналізу.

25. Зміст і практичні висновки сучасних теорій структури капіталу.

26. Методы планирования финансовых результатов и балансовых остатков.

27. Сутність моделей фінансового управління.

28. Балансовий метод економічного аналізу.

29. Методи і моделі фінансового аналізу.

30. Основи методики аналізу технічного рівня виробництва та праці.

 

 

для Звіту з практики, Диплому, Курсової роботи
Придбайте та скачайте таблицю зі всіма розрахунками та графіками —
Аналіз Балансу та Звіту про фінансові резудьтати, аналіз фінансового стану підприємства